ပုဏ္ဏားတို့၏ ပါရာဇိကံကြီး (၅) ပါး

၁။ အမျိုးတူပုဏ္ဏားကို သတ်ခြင်း။
၂။ သေအရက်သောက်ခြင်း။
၃။ ရွှေစင်ခိုးယူခြင်း။
၄။ ဆရာ့မယားကို ပြစ်မှားခြင်း။
၅။ အမိကို သတ်ခြင်း။ ပြုမိသော် ဇာတ်ပျက်၏၊ ကုစား၍ မရရာ။