နဂါးတို့သည် မိမိ၏ သဏ္ဌာန်ကို မစွန့်သောအခါ (၅) ပါး Link
နဂါးဒုက္ခ (၅) မျိုး Link
နဂါးမင်း (၄) ပါး Link
နဂါးမျိုး (၃) ပါး Link
နမောတဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ ဆိုသော နတ်မင်းကြီး (၅) မျိုး Link
နယ (၃) မျိုး Link
နဝရတ် (၉) ပါး Link

နာ

နာခံတော်ကြီး အင်္ဂါ (၇) ပါး Link
နာယက မမည်သူ (၆) ယောက် (အနာယကဂုဏ်) Link
နာယကဂုဏ် (၆) ပါး Link
နာမဝိသေသန (၃) မျိုး Link

နား

နားတွင်ကြားရသော ဂီတသံ (၅) ပါး Link
နားလည် လိမ္မာရာ တရား (၇) ပါး Link

နိ

နိကာယ် (၅) ရပ် Link
နိမိတ် (၃) ပါး Link
နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီး (၃) ပါး Link
နိယာမတရား (၅) ပါး Link
နိယာမတရား (၁၅) ပါး Link
နိရောဓသမာပတ်၏ ပုဗ္ဗကရဏကြီး (၄) ပါး Link
နိရောဓသစ္စာ၏ အနက် (၄) ချက် Link
နိသဇ္ဇဒေါသမျိုး (၈) ပါး (နေရာပြန်) Link

နီ

နီတိ (၃) မျိုး Link
နီလာမျိုး (၄) ပါး Link
နီဝရဏ တရား (၅) ပါး Link
နီဝရဏ တရား (၆) ပါး Link

နူ

နူနာမျိုး (၁၈) ပါး Link

နို့

နို့ထိမ်းအင်္ဂါ (၉) ပါး Link
နို့ဓမ်းလှူသောအကျိုး (၂) ပါး Link
နို့အရသာ (၅) ပါး Link

နေ

နေထွက်ချိန် လင်္ကာ (၁၂) ပါး Link
နေရောင်ခြည် (၇) မျိုး Link
နေလတို့၏ အညစ်အကြေး (၅) ပါး Link
နေသွားရာလမ်း (၃) ကြောင်း Link
နေ ဟူသော အခေါ် ပရိယာယ် (၁၁) ပါး Link

နေ့

နေ့၌ အိပ်သင့်သောသူ (၁၇) ဦး Link

နက်

နက္ခတ် (၉) ခိုင် Link
နက္ခတ် (၂၇) လုံး Link

နောင်

နောင်တရားကြီး (၁၀) ပါး Link
နောင်ပြင်ရန် ခက်သည့် (၃) မျိုး Link
နောင်ပြင်ရန် ခက်သည့် (၅) မျိုး Link

နိုင်

နိုင်ငံကျယ်ခြင်းအကြောင်း (၈) ပါး Link

နစ်

နစ္စ ဂီတ သိက္ခပုဒ်၏ ကံအင်္ဂါ (၂) ပါး Link
နစ္စ ဂီတ သိက္ခပုဒ်၏ ကံအင်္ဂါ (၃) ပါး Link

နတ်

နတ် (၃) မျိုး Link
နတ် (၄) ပါး Link
နတ်ကြီး (၁၂) ပါး Link
နတ်စုတေခါနီး နိမိတ် (၅) မျိုး Link
နတ်စုတေခြင်း (၄) မျိုး Link
နတ်နက္ခတ် (၉) လုံး Link
နတ်ပူးသူတို့၌ ရှိသော အင်္ဂါ ၉ ပါး (ဥမ္မာဒနိဒါန်း) Link
နတ်ပြည် (၆) ထပ် Link
နတ်ပြည်၌ မရကောင်းသော ကမ္မဋ္ဌာန်း (၃) မျိုး Link
နတ်သမီး (၈) ပါး Link

နုတ်

နုတ်မလုံသူမျိုး (၉) ယောက် Link

နန်

နန္ဒမူလဂူ (၃) ပါး Link

နန်း

နန်းတွင်းနေရာ (၅) သွယ် Link
နန်းမ (၅) ဆောင် Link

နိဗ်

နိဗ္ဗာန် (၃) မျိုး Link
နိဗ္ဗာန်ပရိယာယ် (၂) ပါး Link
နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း ဉာဏ် (၁၆) ပါး Link

နာမ်

နာမ် (၅) ပါး Link
နာမ် ရုပ် ခန္ဓာ ၌ သံဝေဂယူရန် (၅) ပါး Link

နံ့

နံ့သာ (၄) ပါး Link
နံ့သာ (၅) ပါး Link
နံ့သာ (၁၀) ပါး Link

နယ်

နယ်ဆီလှူသော အကျိုး (၅) ပါး Link

နိသ်

နိဿဂ္ဂိယပါစိတ် (၃၀) ပါး Link

နွား

နွားလားဥသဘ (၄) ပါး Link
နွားဝှေ့၍ စုတေသော အရိယာ (၄) ပါး Link

နှ

နှလုံးမြတ်သောသူ၏ အကျိုး (၅) ပါး Link

နှာ

နှာလှူသော အကျိုး (၈) ပါး Link

နှောင်

နှောင်ဖွဲ့ခြင်း (၅) ပါး Link

နှစ်

နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူဘုရားများ၏ ဘွဲ့တော်များ (ဘုရား ၂၈ ဆူ) Link
နှစ်သက်စေကြောင်း တရား (၄) ပါး Link