အကာလသေခြင်း (၇) မျိုး Link
အကုသိုလ် ကမ္မပထတရား (၁၀) ပါး Link
အကုသိုလ် မူလတရား (၃) ပါး Link
အကုသိုလ်စေတသိက် (၁၄) ပါး Link
အကပ်ပျက်ခြင်း (၇) ပါး Link
အကျိုးတရား (၂) ပါး Link
အကျိုးစီးပွားမဲ့စေသော တရား (၆) ပါး Link
အကျိုးထူးတရား (၁၀) ပါး Link
အကျင့်မတူသော လူ (၃) ဦး Link
အကျဉ်းထောင် အတန်းအစား (၅) မျိုး (မြန်မာဘုရင်လက်ထက်) Link
အကျွမ်းမဝင်ရာ (၇) ပါး Link
အကျွမ်းမဝင်ရာ (၁၀) ပါး Link
အခိုးတံလှူသော အကျိုး (၃) ပါး Link
အဂတိတရား (၄) ပါး Link
အစားကြီးသူ (၅) ယောက် Link
အစိုးမရသော တရား (၂) ပါး Link
အစိန္တေယျတရား (၄) ပါး Link
အစွန်းသုံးပါးမှ လွတ်သော သားငါး (၃) မျိုး Link
အဆင်းအရောင် (၁၂) ပါး Link
အဆွေခင်ပွန်း ပျက်စီးကြောင်းတရား (၃) ပါး Link
အဉာတိဓနက္ကိတကျွန် (၂) ပါး Link
အညစ်အကြေး (၁၁) ပါး Link
အဏုမြူ (၄) ပါး Link
အတွင်းဝန်၏ အင်္ဂါ (၈) ပါး Link
အထူးမပြုအပ်သော သဘောတရား (၈) ပါး Link
အထက်ကိုယ်ကလာပ်စည်း (၄) ပါး Link
အထက်ပိုင်း သံယောဇဉ် (၅) မျိုး Link
အဒိန္နာဒါနကံ အပြစ် (၃) ပါး Link
အဒိန္နာဒါနာ သိက္ခာပုဒ်မှ ခိုးခြင်း (၂၅) ပါးအကျယ် Link
အဒိန္နာဒါနသိက္ခာပုဒ်၏ အင်္ဂါ (၅) ပါး Link
အဓိကရဏသမထ (၇) ပါး Link
အဓိဒေဝ ဉာဏဒသနဿတရား (၈) ပါး Link
အဓိပတိတရား (၄) ပါး Link
အဓောမုခ နက္ခ (၉) လုံး Link
အနရိယ ဝေါဟာရမျိုး (၈) ပါး Link
အနာဂါမ် ပုဂ္ဂိုလ် (၅) မျိုး Link
အနာဖြစ်ကြောင်း (၈) ပါး Link
အနာမာသ (၁၀) ပါး Link
အနာမျိုး (၉၆) ပါးသော ရောဂါ Link
အနာယကဂုဏ် (၆) ပါး Link
အနာရောဂါ (၈) ပါး Link
အနိယတဘူမိက ဓမ္မ (၈) ပါး Link
အနိယတ ရဟန်းသိက္ခာပုဒ် (၂) ပါး Link
အနုကမ္ပမိတ်စစ် အင်္ဂါ (၄) ပါး Link
အနုပဿနာ (၇) ပါး Link
အနုပီယဘာဏ - ခင်ပွန်းတု (၄) ယောက် Link
အနုသယ ကိလေသာ (၇) ပါး Link
အနောတတ္တအိုင်၏ အရံတောင် (၅) လုံး Link
အနောဓိသပုဂ္ဂိုလ် (၅) ယောက် Link
အနုဘာဝ (သို့) သာတွိကဘာဝ (၈) ပါး Link
အနံ့ (၄) ပါး Link
အနုဿတိ (၁၀) ပါး Link
အနန္တ (၄) ပါး Link
အနန္တဂုဏ် (၅) ပါး Link
အနှောင်အဖွဲ့ကြီးမျိုး (၁၀) ပါး Link
အပရိဟာနိယ (သို့) မဆုတ်ယုတ်ကြောင်းတရား (၇) ပါး Link
အပဥစ္စာ (၃) မျိုး Link
အပါယ သဟာယ ခင်ပွန်းတု (၄) ယောက် Link
အပေါင်းအသင်း (၃) မျိုး Link
အပါယ် (၄) ပါး Link
အပါယ်လားကြောင်း အလှူမျိုး (၁၀) ပါး Link
အပျိုတော် (၁၂) ထွေအက Link
အပျိုတော်ကကြိုး (ပလို့) (၁၂) မျိုး Link
အပြင် (၈) ပါး ပျက်စီးရခြင်းတရား (၈) ပါး Link
အပြင်အောင်ခြင်း (၈) ပါး Link
အပြစ်ကြီး (၈) ပါး Link
အပွင့်တို့၏ အရွယ် (၄) ပါး Link
အဖသတ်မင်း (၅) ဦး Link
အဖျားမျိုး (၁၂) ပါး Link
အဖျားရောဂါ ကပ်ငြိလတ္တံ့သော လက္ခဏာ (၁၄) ပါး Link
အဖျော် (၈) ပါး Link
အဖြေ (၄) ပါး Link
အဖွဲ့ ပျက်ပြယ်ခြင်း အကြောင်း (၃) ပါး Link
အဗဒ္ဓသိမ် (၃) ပါး Link
အဗြဟ္မစရိယာ သိက္ခာပုဒ်၏ ကံအင်္ဂါ (၂) ပါး Link
အဗြဟ္မစရိယာ သိက္ခာပုဒ်၏ ကံအင်္ဂါ (၄) ပါး Link
အဘိဓမ္မာ (၇) ကျမ်း Link
အဘိသိက် (၃) ပါး Link
အဘိသိက်အင်္ဂါ (၂၄) ပါး Link
အဘိဇ္ဈာ၏ ကံအင်္ဂါ (၂) ပါး Link
အဘိညာဉ် (၅) ပါး Link
အဘိညာဉ် (၇) ပါး Link
အဘိညာဉ်၏ အင်္ဂါ (၈) ပါး Link
အဘဗ္ဗပုဂ္ဂိုလ် တစ်ကျိပ်တစ်ယောက် (၁၁) Link
အမေး (၄) ပါး Link
အမိုက်မှောင် အင်္ဂါ (၄) ပါး Link
အမတ် (၁၄) ပါး Link
အမျိုး (၄) ပါး Link
အမျိုးမရှိ (၄) ပါး Link
အမြုတေ (၉) ပါး Link
အမြဲမတည်နိုင်သော အရာ (၃) မျိုး Link
အမြတ် (၄) ပါး Link
အမွေခံထိုက်သော သား (၆) ယောက် Link
အမွေမခံထိုက်သော သား (၆) ယောက် Link
အမှီကိုဖျက်တတ်သည့် (၁၀) ပါး Link
အမွှေးမျိုး (၄) ပါး Link
အရသာ (၆) ပါး Link
အရဟံဂုဏ်တော် (၅) ချက် Link
အရိယဓမ္မ သီလ (၁၀) ပါး Link
အရိယဝံသ ဓမ္မ (၄) ပါး Link
အရိယသာဝက (၃) မျိုး Link
အရိယသစ္စာတရား (၄) ပါး Link
အရိယာကထာ (၁၀) မျိုး Link
အရိယာတို့ နှလုံးမသွင်း မပြုလုပ်သော တရား (၈) ပါး Link
အရိယာပုဂ္ဂိုလ် (၈) ယောက် Link
အရိယာဝါသတရား (၁၀) ပါး Link
အရူပဗြဟ္မာ (၄) ဘုံ Link
အရက်သောက်ခြင်း၏ အပြစ် (၆) ပါး Link
အရုဏ်တက်လင်္ကာ (၁၂) ပါး Link
အရပ် (၆) ပါး Link
အရပ် (၈) မျက်နှာ Link
အရပ် (၁၀) မျက်နှာ Link
အရွယ် (၃) ပါး Link
အရွယ် (၁၀) ပါး Link
အရှင်လတ်လတ် မြေမျိုသူ (၅) ယောက် Link
အရှင်အာနန္ဒာရသော ဆု (၈) ပါး Link
အရှင်အာနန္ဒာရသော ဧတဒဂ် (၅) ပါး Link
အလိုလိုက်သော အကြောင်း (၁၃) ပါး Link
အလင်္ကာဂုဏ် (၁၀) ပါး Link
အလောင်းတော်၏ ဖြစ်တော်ပေါင်း (၁၃၆) ဘဝ Link
အလှူခံတကျိပ်လေး (၁၄) ယောက် Link
အဝိဟာဘုံသို့ ရောက်ဆဲခဏ၌ ရဟန္တာဖြစ်ကြသူ (၇) ဦး Link
အဝိဇဟိတဌာန (၄) ရပ် (ဘုရားရှင်တို့ မစွန့်သောအရပ်) Link
အဝီစိငရဲ၏ ငရဲဌာန (၃) ပါး Link
အဝေရာဒိကမေတ္တာ (၄) ပါး၊ မေတ္တာတရား Link
အဝေရာဒိကမေတ္တာ (၇) ပါး Link
အဝန္ဒိယပုဂ္ဂိုဟ် (၂၅) ယောက် Link
အသဘာဝရုပ် (၁၀) ပါး Link
အသုဘ (၁၀) ပါး Link
အသက်ကြီးပြီး အချိန်မစီးသူ (၅) ယောက် Link
အသက်မရှူသူ (၇) ယောက် Link
အသက်ရာကျော်နေရသော အရိယာ (၉) ယောက် Link
အသက်ရှိလျက် သေသူ (၇) ယောက် Link
အသင်္ချေယျကပ်ကြီး (၄) ပါး Link
အသပ္ပါယ အပြား (၇) ပါး Link
အသပ္ပုရိသ ဒါန (၈) ပါး Link
အသံ (၄) မျိုး Link
အသံ (၈) ပါး Link
အသံ (၁၀) ပါး Link
အသမ္ဘိန္နဓာတ်တော် (၇) ဆူ Link

အာ

အာဇီဝဋ္ဌမကသီလ (၈) ပါး Link
အာဋာနာဋိယသုတ်လာ နတ်စစ်သူကြီး (၃၇) ပါး Link
အာနာပါန ကမ္မဋ္ဌာန်း၌ ထင်မြင်လာမြဲ ဖြစ်သော နိမိတ် (၁၂) ပါး Link
အာပေါဓာတ် (၁၂) ပါး Link
အာပတ် (၇) ပုံ Link
အာမိသတရား (၃) ပါး Link
အာယတန (၁၂) ပါး Link
အာရုံ (၅) ပါး Link
အာရုံ (၆) ပါး Link
အာရုပ္ပ (၄) ပါး Link
အာဝေဏိကဂုဏ်တော် (၁၈) ပါး Link
အာသယ (၇) ပါး Link
အာသဝေါတရား (၄) ပါး Link
အာဋ္ဌာဝကဘီလူး၏ ပုစ္ဆာ (၄) ရပ် Link
အာဠာဝကဘီလူး၏ လက်နက်ကြီး (၉) ပါး Link

အား

အား (၄) ပါး Link
အား (၈) ပါး Link
အားတော် (၁၀) ပါး Link
အားရဆုံးတိုင် မပြည့်နိုင်သူ (၄) ယောက် Link

အို

အိုသည့်တိုင်အောင် ကောင်းသောတရား (၄) ပါး Link

အိုး

အိုးလေးမျိုးတရား (၄) ပါး Link
အိုးလေးလုံးနှင့်တူသော ပုဂ္ဂိုလ် (၄) ယောက် Link
အိုးလှူသောအကျိုး (၃) ပါး Link

အောက်

အောက်ပိုင်းသံယောဇဉ် (၅) ပါး Link

အဂ်

အဂ္ဂသာဝက မဟာသာဝကတို့၏ ဖွားရာအမျိုး (၂) ပါး Link

အင်

အင်အားအသက် ချက်ချင်းဖြစ်စေနိုင်သော အလုပ် (၆) မျိုး Link

အင်း

အင်းကန်းခြင်း လက္ခဏာ (၇) ပါး Link
အင်းကျိုးခြင်း လက္ခဏာ (၇) ပါး Link

အောင်

အောင်ခြင်း (၈) ပါး Link
အောင်ရာသော အကြောင်းတရား (၄) ပါး Link

အိုင်

အိုင်ကြီး(၇) အိုင် Link

အဇ်

အဇ္စျတ္တိကာယတန (၆) ပါး Link

အဉ်

အညဒတ္ထုဟရ ခင်ပွန်းတု (၄) ပါး Link
အညဒိန္နကျွန် (၃) မျိုး Link

အဋ်

အဋ္ဌကလာပ်ရုပ် (၈) ပါး Link
အဋ္ဌာရသ ပညာ (၁၈) ရပ် Link

အတ်

အတ္တဒိဋ္ဌိကို ဖျက်ဆီးသောဉာဏ် (၉) ပါး Link
အတ္ထက္ခာယီမိတ်စစ် (၄) ယောက် Link

အန်

အန္တရာယ် (၁၀) ပါး Link

အပ်

အပ္ပမညာ စေတသိက် (၂) ပါး Link
အပ္ပမညာတရား (၄) Link
အပ်လှူရသော အကျိုး (၂) ပါး Link

အိပ်

အိပ်ခြင်း(၄) ပါး Link
အိပ်မက်ခြင်း၏ အကြောင်း (၄) ပါး Link

အုပ်

အုပ်စု (၂) မျိုး Link
အုပ်ထိန်းခြင်းရှိသော မိန်းမ (၂၀) ယောက် Link
အုပ်ထိန်းရာသော မိန်းမ (၂၁) ယောက် Link

အိမ်

အိမ်တွင် မွေးအပ်သော ငှက် (၄) မျိုး Link
အိမ်ဖော်ကျင့်ဝတ် (၅) ပါး (လင်္ကာ) Link
အိမ်ရှင်ကျင့်ဝတ် (၅) ပါး (လင်္ကာ) Link

အံ့

အံ့ဖွယ်တော် (၁၈) ပါး Link