ဉာ

ဉာတိဒိန္န ကျွန် (၇) မျိုး Link
ဉာတိဓနက္ကိတ ဆွေမျိုး (၂) ပါး Link

ဉေ

ဉေယျဓံ တရား (၅) ပါး Link

ဉာဏ်

ဉာဏ် (၂) မျိုး Link
ဉာဏ်တော်ကြီး (၁၀) ပါး Link

ဉတ်

ဉတ္တိဒေါသ (၅) ပါး Link

ညောင်

ညောင်စောင်း အင်းပျဉ်လှူသော အကျိုး (၁၀) ပါး Link

ညဉ့်

ညဉ့် (၃) ယံ Link
ညဉ့်နက် မိုးချုပ် လည်ပတ်ခြင်း၏ အပြစ် (၆) ပါး Link