ဂတိ (၅) ပါး Link
ဂရုဓမ်တရား (၈) ပါး Link

ဂါ

ဂါရဝတရား (၁၀) ပါး Link
ဂါဟတရား (၃) ပါး (စွဲလန်းသောတရား) Link

ဂု

ဂုဏကျွန် (၄) ပါး Link

ဂေါ

ဂေါစရရုပ် (၄) ပါး Link
ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရား လက်ထက်တော်၌ ထင်ရှားသော အမျိုးသမီး (၇) ယောက် Link

ဂုဏ်

ဂုဏ် (၃) ပါး Link
ဂုဏ် (၁၀) ပါး (အလင်္ကာ) Link

ဂိုဏ်း

ဂိုဏ်း ၈ ပါး (ဆန်းဂိုဏ်း) Link
ဂိုဏ်းစိုး နတ်သမီး (၅) ပါး Link
ဂိုဏ်းစောင့်နတ် (၈) ပါး Link
ဂိုဏ်းယှဉ်နက္ခတ် (၈) ပါး Link

ဂန်

ဂန္ဓ (၄) ပါး (အနံ့) Link
ဂန္ဓာရီ ဝိဇ္ဇာမျိုး (၂) ပါး Link
ဂန္ဓာရီ ဝိဇ္ဇာမျိုး (၄) ပါး Link

ဂမ်

ဂမ္ဘီရ (၄) ပါး Link

ဂြိုဟ်

ဂြိုဟ်ကြီး (၈) လုံး Link
ဂြိုဟ်ကြီး (၉) လုံး Link