ဇာ

ဇာတရူပ ရဇတသိက္ခာပုဒ် ကံအင်္ဂါ (၃) ပါး Link

ဇော

ဇော (၃) တန် Link

ဇာတ်

ဇာတ်ကြီး (၁၀) စောင် (ဇာတက = ရှေးဘဝအဖြစ်) Link
ဇာတ်တော်လာ မြှားသမား (၄) ယောက် Link

ဇပ်

ဇပ္ပနဉာဏ် (၁၀) ပါး Link

ဇမ်

ဇမ္ဗူဒိပ်ကျွန်း၏ ကဲလွန်ခြင်း သဘောတရား (၃) ပါး Link
ဇမ္ဗူဒိပ်ကျွန်း၏ အသရေ (၅) ပါး Link
ဇမ္ဗူဒိပ်တကျွန်းလုံးကြားနိုင်သော အသံကြီး (၄) မျိုး Link