စကားကောင်း (၄) မျိုး Link
စကားကြီး (၁၀) ခွန်း Link
စကားအရာ အင်္ဂါ (၄) တန် Link
စကားအရာ အင်္ဂါ (၁၀) ပါး Link
စတုဇာတကမျိုး (၄) ပါး(ဘေသဇ္ဇ) Link
စတုပါရိသုဒ္ဓိသီလ (၄) ပါး Link
စတုဗလဆေး (ဘေသဇ္ဇ) Link
စတုဗီဇမျိုး (၄) ပါး (ဘေသဇ္ဇ) Link
စတုဘုမ္မိက တရား (၄) ပါး Link
စတုမဓူ (၄) ပါး Link
စတုမဟာရာဇ်နတ်မင်းကြီး (၄) ပါး Link
စတုရင်္ဂဘွဲ့ ဂုဏ်အင်္ဂါ (၄) ပါး Link
စတုလောကပါလ နတ်ကြီးတို့ လူ့ပြည်တွင် စာရင်းမှတ်ခြင်း (၃) မျိုး Link
စတုဝေါကာရ နာမ်ခန္ဓာ လေးပါးရှိသော အရူပဘုံ (၄) ပါး Link
စတုဝဂ္ဂ (၄) ပါး Link
စတုဥဏှမျိုး (၄) ပါး (ဘေသဇ္ဇ) Link
စနေဂြိုဟ်ဟူသော အခေါ်ပရိယာယ် (၁၀) ပါး Link
စပါးမျိုး (၇) မျိုး Link
စမအက္ခရာ (၄) လုံး Link
စမုံမျိုး (၅) ပါး Link
စမုံမျိုး (၇) ပါး Link
စရဏတရား (၁၅) ပါး Link
စရိုက် (၆) ပါး Link
စလွယ်ဆင်ယင်ရသော ပုဂ္ဂိုလ် (၈) ဦး Link
စလွယ်တင်ပုဏ္ဏားတို၏ အကျင့် (၁၀) ပါး Link

စာ

စာစပ်နည်း (၈) မျိုး Link
စာပေကျမ်းဂန် မတတ်နိုင်သူ (၇) ဦး Link
စာရွတ်ဖတ်ရာတွင် ကွဲပြားသော အက္ခရာအသံ (၄) မျိုး Link
စာရွတ်ဖတ်ရာတွင် အသံ (၁၀) ပါး Link
စာရွတ်ဖတ်ရာ သဒ္ဒါ (၁၀) လုံး Link
စာရွတ်ဖတ်ရန် နှုတ်ခမ်းလျှာထား (၁၂) ပါး Link
စာရွတ်ဖတ်ရန် အသံ (၁၂) ပါး Link

စား

စားတော်ကဲအင်္ဂါ (၅) ပါး Link

စီး

စီးပွားဥစ္စာပျက်ခြင်း၏အကြောင်း (၈) ပါး Link

စေ

စေတနာ (၃) တန် Link
စေတသိက်ပေါင်း (၅၂) ပါး Link
စေတိယကျွန် (၄) ပါး Link
စေတိယကျွန် (၅) ပါး Link
စေတိယကျွန် (၁၅) မျိုး Link
စေတီ (၃) ပါး Link
စေတီ (၄) ပါး Link
စေတီတို့၌ ပြာဋိဟာပြခြင်း အကြောင်း (၃) ပါး Link
စေတီထိုက်သူ ပုဂ္ဂိုလ် (၄) ယောက် Link

စိုး

စိုးရိမ်ပူပန်မှုကြီးသော သတ္တဝါ (၄) မျိုး Link

စက်

စက် (၄) ပါး Link
စက္ကဝတ္တိကျင့်ရာ (၁၂) ပါး (စကြာဝတေးမင်းတို့၏ ကျင့်ရာ) Link
စက္ကဝတ္တိကျင့်ဝတ် (၁၀) ပါး (စကြာဝတေးမင်းတို့၏ ကျင့်ဝတ်) Link
စကြာဝတေးမင်း၏ ရတနာ (၇) ပါး Link
စက်ကြီး (၁၃) ပါး Link
စက္ခု (၅) ပါး Link

စင်

စင်္ကြန်လျှောက်ခြင်း အကျိုး (၅) ပါး Link

စောင်း

စောင်း၏ ကြားခြင်း အချုပ် (၄) ပါး Link
စောင်း၏ ဂါမ (၃) ပါး Link
စောင်း၏ သုတိ (၂၂) ပါး Link

စစ်

စစ်ကဲအင်္ဂါ (၈) ပါး Link
စစ်ကပ်ခြင်း (၂) ပါး Link
စစ်ခံခြင်း (ခံစစ်) ဗျူဟာ (၆) ပါး Link
စစ်ချီခြင်း (၄) ပါး Link
စစ်ဆင်နည်း (၄) ပါး Link
စစ်ဆင်နည်း (၁၀) ပါး Link
စစ်တပ်ပါ ပစ္စည်း (၅) မျိုး Link
စစ်ထဲ၌ မသတ်ရာသည် (၄) ပါး Link
စစ်ထိုးခြင်း (ထိုးစစ်) ဗျူဟာ (၆) ပါး Link
စစ်ပြန်ခြင်း (၃) ပါး Link
စစ်ဖြစ်ကြောင်း (၁၃) ပါး Link
စစ်မတက်ရာ (၅) ပါး Link
စစ်မှု မထမ်းရသူ (၁၃) ယောက် Link
စစ်ရာထူး အနိမ့် အမြင့် (၈) ပါး Link
စစ်ရှုံးခြင်း (၇) ပါး Link
စစ်ရှုံးရာသော အကြောင်း (၁၀) ပါး Link
စစ်သားတို့ သစ္စာတရား (၄) ပါး Link
စစ်သူကြီး လက္ခဏာ (၈) ပါး Link
စစ်သူကြီး အင်္ဂါ (၉) ပါး Link
စစ်အင်္ဂါ (၄) ပါး Link
စစ်အောင်မြေရွေးရာ (၇) ဖြာ Link
စစ်အောင်ရာ (၁၀) ပါး Link
စစ်အောင်ရာအကြောင်း (၁၂) ပါး Link
စစ်၏ လက္ခဏာ (၅) ပါး Link
စစ်၏ အစီအရင် (၇) ပါး Link
စစ်၏ အစိတ်အပိုင်း (၇) ပါး Link
စစ်၏ အသံ (၁၀) ပါး Link
စစ်၏အင်္ဂါ (၄) ပါး Link
စစ်၏အင်္ဂါ (၇) ပါး Link

စဉ်း

စဉ်းလဲခြင်း (၃) မျိုး (ကူဋ) Link

စည်

စည် (၃) မျိုး Link
စည်မျိုး (၁၂) ပါး Link

စဏ်

စဏ္ဍာလ (၄) ဦး Link

စိတ်

စိတ္တဇရုပ် (၁၅) ပါး Link
စိတ္တမဟာဘူမိက ဓမ္မ (၁၀) ပါး Link
စိတ္တဝိပ္ပယုတ္တဓမ္မ (၁၄) ပါး Link
စိတ်ဓာတ်အားနည်းခြင်း အကြောင်းတရား (၂၅) ပါး Link
စိတ်၏ အညစ်အကြေး (၅) ပါး Link

စန်

စန္ဒကူးမျိုး (၄) ပါး Link
စန္ဒကိန္နရီ ကျိန်ဆဲခြင်း (၅) မျိုး Link

စိန်

စိန်ဌာန (၈) ပါး Link
စိန်မျိုး အသားအနေ (၈) ပါး Link

စုန်း

စုန်း (၇) မျိုး Link

စွဲ

စွဲလန်းသောတရား (၃) ပါး Link

စွန့်

စွန့်ခြင်းကြီး (၅) ပါး Link
စွန့်အပ်သောမယား (၅) ယောက် Link

စွပ်

စွပ်စွဲတတ်ကြောင်း (၂) မျိုး Link