မကာရ ပူဇော်ခြင်း (၅) ပါး Link
မကိုးအပ်သည့် (၃) ပါး Link
မကောင်းမှုတွင် အကြီးဆုံး (၄) မျိုး Link
မကောင်းသူ (၄) ယောက် Link
မကောင်းသော တရား (၃) ပါး Link
မကျူးလွန်အပ်သော မယား (၁၀) မျိုး Link
မကျူးလွန်အပ်သော မိန်းမ (၁၀) မျိုး Link
မကျော်အပ်သည့် (၃) ပါး Link
မကြံစည်အပ်သော (အစိန္တေယျ) အကြောင်း (၄) ပါး Link
မကြောင့်ကြအပ်သည်ကို ကြောင့်ကြသောသတ္တဝါ (၄) ဦး Link
မကြည်ညိုအပ်သော ရဟန်အင်္ဂါ (၈) ပါး Link
မခိုအပ်သည့် (၃) ပါး Link
မခိုင်းစေအပ်သော ကျွန် (၇) ယောက် Link
မစည်ကားအပ်သော အရပ် (၃) မျိုး Link
မစည်ကားအပ်သော အရပ် (၅) ပါး Link
မဆည်းကပ်ရာသည် (၄) ပါး Link
မဆုတ်ယုတ်ကြောင်းတရား (၇) ပါး Link
မတားမြစ်အပ်သော အန္တရာယ် (၅) ပါး Link
မတိုင်ပင်အပ်သော သူ (၅) ယောက် Link
မတိုင်ပင်အပ်သော သူ (၈) ယောက် Link
မတိုင်ပင်အပ်သော သူ (၉) ယောက် Link
မတိုင်ပင်အပ်သော အရပ် (၈) ပါး Link
မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်း ခံရတတ်သူ (၁၀) ယောက် Link
မထေရ် (၃) မျိုး Link
မနောကံ(၃) ပါး Link
မနုဿဝိဂ္ဂဟ သိက္ခာပုဒ်၏ အင်္ဂါ (၅) ပါး Link
မပေါင်းဖော်ရာသည် (၁၀) ပါး Link
မပေါင်းအပ်သော မယား (၆) မျိုး Link
မပြတ် ဆင်ခြင်ရသော တရား (၅) ပါး Link
မမေးရာသည့် (၃) ပါး Link
မမှီဝဲအပ်သူ (၃) ယောက် Link
မယားကျင့်ဝတ် (၅) ပါး Link
မယားခိုးအပြား (၇) ပါး Link
မယားအပြား (၇) ပါး Link
မယုံအပ်သော စကား (၄) ပါး Link
မယုံအပ်သော အရပ် (၃) ပါး Link
မရောင့်ရဲနိုင်ခြင်း (၃) ပါး Link
မရောင့်ရဲနိုင်ခြင်း (၄) ပါး Link
မရောင့်ရဲသူ (၄) မျိုး Link
မရှက်ခြင်း (၃) မျိုး Link
မရှက်အပ်သူ (၆) ယောက် Link
မလ (၇) ပါး Link
မလှူအပ်ခြင်း (၅) မျိုး Link
မလှူအပ်သောအလှူ (၁၀) မျိုး Link
မသိခြင်း (၅) မျိုး Link
မသင့်သော အယူ (၂) မျိုး Link
မသွားလာအပ်သော မိန်းမမျိုး (၈) ယောက် Link
မဟာဘုတ် (၄) ပါး Link
မဟာဘုတ် အကျယ် ( ၄၂ ) ပါး Link
မဟာသမုဒ္ဒရာ၏ အံ့ဖွယ် (၈) ပါး Link
မဟာသမုဒ္ဒရာ၌ တံပိုး (၃) ခု Link
မဟာသယန (၁၈) မျိုး Link
မဟာသယန ကံအင်္ဂါ (၃) ပါး Link
မဟာသာလ (၃) မျိုး Link
မဟာသာ၀က ( ၈၀ ) ပါး Link
မဟာလတာတန်းဆာဝတ်ဆင်နိုင်သူ အမျိုးသမီး (၃) ယောက် Link
မဟာလတာတန်ဆာ၏ ဂုဏ် (၅) ပါး Link
မဟေသီဘိသေက (၄) ပါး Link
မအောင့်နိုင်သော အဟုန် (၁၄) ပါး Link

မာ

မာလာဂန္ဓသိက္ခာပုဒ်၏ အင်္ဂါ (၄) ပါး Link

မိ

မိမိမယား၌ ကာမေသု မိစ္ဆာစာရ ထိုက်ခြင်း (၄) ပါး Link
မိဖုရား (၁၂) မျိုး Link
မိဘကျင့်ဝတ် (၅) မျိုး Link
မိဘဂုဏ် (၁၂) ပါး Link
မိလာဖလာ အိမ်ပေါက်ကျွန် (၇) ယောက် Link

မီး

မီး (၃) ပါး Link
မီး (၁၁) ပါး Link
မီးလှုံခြင်း၏ အပြစ် (၅) ပါး Link

မု

မုခဒါသ ကျွန် (၂) မျိုး Link
မုဆိုးမျိုး (၃) ပါး Link
မုနိ (၅) ပါး Link
မုသာဝါဒကံ ရှောင်ခြင်း အကျိုး (၇) ပါး Link
မုသာဝါဒ၏ ကံအင်္ဂါ (၄) ပါး Link

မေ

မေထုနဒါသ ကျွန် (၂) မျိုး Link
မေထုနသိက္ခာပုဒ်၏ အင်္ဂါ (၂) ပါး Link
မေထုန်ကြောင့်ဖြစ်သော အပြစ် (၇) ပါး Link
မေထုန်ငယ် (၇) ပါး Link
မေထုန်မမှီဝဲအပ်သော မိန်းမမျိုး (၁၄) မျိုး Link
မေရယ (၅) မျိုး Link

မိုး

မိုး (၄) မျိုး Link
မိုးကောင်းခြင်းနိမိတ် (၂) ပါး Link
မိုးကြိုး (၉) မျိုး Link
မိုးခေါင်ခြင်း နိမိတ် (၂) ပါး Link
မိုးခေါင်ခြင်း အကြောင်း (၅) ပါး Link
မိုးနှင့်တူသော ပုဂ္ဂိုလ် (၄) ယောက် Link
မိုးရွာခြင်း အကြောင်း (၈) ပါး Link

မဂ်

မဂ် (၃) ပါး Link
မဂ် (၄) ပါး Link
မဂ္ဂသစ္စာ၏ အနက် (၄) ချက် Link
မဂ္ဂင် (၈) ပါး Link
မဂ်တုဖိုလ်တုတရား (၁၀) ပါး Link
မဂ်ဖိုလ်တရားကို ထိုးထွင်း၍ မသိနိုင်သူ (၁၅) ဦး Link
မဂ်ဖိုလ် မရနိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ် (၁၆) ယောက် Link
မဂ်ဖိုလ်၏ ခေတ် (၅) ခေတ် Link

မင်

မင်္ဂလာ (၃) ပါး Link
မင်္ဂလာ (၇) ပါး Link
မင်္ဂလာ (၁၂) ပါး Link
မင်္ဂလာတရား (၃၈) ပါး Link
မင်္ဂလာပန်း (၅) မျိုး Link
မင်္ဂလာပန်း (၇) မျိုး Link

မင်း

မင်း (၄) မျိုး Link
မင်းကျင့်တရား (၈) ပါး Link
မင်းကျင့်တရား (၁၀) ပါး Link
မင်းကျင့်တရား (၁၂) ပါး Link
မင်းခစားတို့ ပြည့်စုံအပ်သော ပညာ (၅) ပါး Link
မင်းချီးမြှောက်သူ (၁၇) ယောက် Link
မင်းစီးဆင်၏ အင်္ဂါ (၅) ပါး Link
မင်းဆက် (၅) သွယ် ခင်ဘို့မယ် Link
မင်းတို့ ပြကတေ့ (၇) ပါး Link
မင်းတို့ ပြုစုတော်မူရာသူ (၁၄) ယောက် Link
မင်းတို့ မစီးထိုက်သော ဆင် (၃) မျိုး Link
မင်းတို့ မပစ်ပယ်အပ်သူ (၃) ယောက် Link
မင်းတို့ မမေ့ရာသော အရပ် (၃) ပါး Link
မင်းတို့ အလိုရှိအပ်သောသူ (၄) ယောက် Link
မင်းတို့၏ နဝရတ် (၉) ပါး Link
မင်းတို့၏ ဗလ (၅) တန် Link
မင်းတို့၏ ယဇ်ကြီး (၅) ပါး Link
မင်းတိုင်ပင်ရာသူ (၁၀) ယောက် Link
မင်းတိုင်ပင်အမတ်တို့၏ အင်္ဂါ (၈) ပါး Link
မင်းတိုင်း (၁၂) မှု Link
မင်းပေါင်း (၁၀) ပါးဆေး Link
မင်းမြောက်တန်ဆာ (၅) ပါး Link
မင်းမင်္ဂလာ၏ ဖြူဆွတ်သောအင်္ဂါ (၈) ပါး Link

မစ်

မစ္ဆရိယတရား (၅) ပါး Link

မိစ်

မိစ္ဆာဒါနကြီး (၅) ပါး Link
မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ (၈) ပါး Link
မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံ အင်္ဂါ (၂) ပါး Link
မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတရား (၁၀) ပါး Link
မိစ္ဆာဝိတက်မျိုး (၉) ပါး Link

မဉ်

မဉ္ဇူသကပန်းပင်၏ဂုဏ် (၁၀) ပါး Link

မိတ်

မိတ်ဆွေကျင့်ဝတ် (၅) ပါး Link
မိတ်ဆွေအစစ် (၄) ယောက် Link
မိတ်ဆွေအစစ် (၄) ယောက် (ဥပကာရ) Link
မိတ်ဆွေအစစ် (၄) ယောက် (အတ္ထက္ခာယီ) Link
မိတ်ဆွေအတု (၄) ယောက် Link
မိတ်ဆွေအတု (၁၆) ယောက် Link

မေတ်

မေတ္တာ (၃) ပါး Link
မေတ္တာ (၅၂၈) သွယ် Link
မေတ္တာတရား (၄) ပါး (သို့) အဝေရာဒိကမေတ္တာ Link
မေတ္တာအကျိုး (၁၁) ပါး Link

မုဒ်

မုဒ္ဓါဘိသိက် သွန်းမည့် ရေတွင်ပါသည့် ရတနာ (၅) ပါး Link
မုဒ္ဓါဘိသိက် သွန်းရာတွင် ပါဝင်သော အရာ (၇) ပါး Link
မုဒ္ဓါဘိသိက် သွန်းရာတွင် ပါဝင်သော အမြိုက် (၅) ပါး Link
မုဒ္ဓါဘိသိက် သွန်းလောင်းရာ အင်္ဂါ (၅) ပါး Link

မာန်

မာန်တက်ခြင်း (၃) ပါး Link
မာန်တက်ခြင်း (၉) ပါး Link
မာန်တက်ခြင်း (၁၂) ပါး Link
မာန်တက်ခြင်း (၁၆) ပါး Link

မိန်း

မိန်းမ (၄) မျိုး Link
မိန်းမတို့နှင့် နှိုင်းယှဉ်လောက်သောအရပ် (၈) ပါး Link
မိန်းမတို့နှင့် မဆက်ဆံထိုက်သူ (၄) ယောက် Link
မိန်းမတို့ ဖောက်ပြန်ပျက်စီးကြောင်းတရား (၁၃) ပါး Link
မိန်းမတို့ လင်ကို မကြည်မသာသောအခါ (၈) ပါး Link
မိန်းမတို့၏ ကောင်းခြင်း (၅) ဖြာ Link
မိန်းမတို့၏ ဂါရဝ (၃) ပါး Link
မိန်းမတို့၏ ပျက်စီးကြောင်း အင်္ဂါ (၉) ပါး Link
မိန်းမတို့၏ မာန် (၄) ပါး Link
မိန်းမတို့၏ လော်လည်ခြင်း (၅) ပါး Link
မိန်းမတို့၏ ဝါရ (၃) ပါး Link
မိန်းမတို့၏ သီရိ (၃) ပါး Link
မိန်းမတို့၏ အကျင့် (၄) ပါး Link
မိန်းမတို့၏ အပြစ် (၅) ပါး Link
မိန်းမတို့၏ အပြစ် (၇) ပါး Link
မိန်းမတို့၏ အပြစ် (၉) ပါး Link
မိန်းမတို့၏ အာဝေနိက ဒုက္ခ (၅) ပါး Link
မိန်းမတို့၏ အား (၅) မျိုး Link
မိန်းမ တစ်ကျိပ်နှစ် (၁၂) ယောက် Link
မိန်းမပျက်တို့၏ ပွားများခြင်း အမှု (၃) ပါး Link
မိန်းမ မာယာ (၄၀) Link
မိန်းမမြတ် (၄) ယောက် (တော်လေးဝ) Link
မိန်းမမြတ် (၈) ယောက် Link
မိန်းမမြတ်တို့၏ အကျင့် (၅) ပါး Link
မိန်းမမြတ်တို့၏ အကျင့် (၈) ပါး Link
မိန်းမမြတ်တို့၏ အင်္ဂါ (၅) ပါး Link
မိန်းမမြတ်တို့၏ အင်္ဂါ (၉) ပါး Link
မိန်းမလက်နက် (၈) ပါး Link

မုန်း

မုန်းသူ (၂) ဦး Link

မယ်

မယ်တော်မာယာ၏ အံ့ဖွယ် (၁၂) ပါး Link

မာရ်

မာရ် (၅) ပါး Link
မာရ်စစ်သည် (၁၀) ပါး Link
မာရ်နတ်၏ သမီး (၃) ယောက် Link

မျိုး

မျိုး (၇) ဆက် Link

မျက်

မျက်စဉ်းဆေးလှူသော အကျိုး (၇) ပါး Link

မြ

မြမျိုး (၈) ပါး Link

မြား

မြားရေး (၅) ပါး Link
မြားရေး (၁၂) ပါး Link
မြားရေးကြီး (၄) ပါး Link
မြားအားအစွမ်း (၇) ပါး Link

မြေ

မြေကြီးဟူသော အခေါ် ပရိယာယ် (၁၉) ပါး Link
မြေလှုပ်ခြင်း (၃) မျိုး Link
မြေလှုပ်ခြင်း (၄) မျိုး Link
မြေလှုပ်ခြင်းအကြောင်း (၈) ပါး Link

မြို့

မြို့ရွာပျက်ကြောင်း (၁၀) ခု Link
မြို့၏ တန်ဆာ (၇) ပါး Link
မြို့၏ အစာ (၄) ပါး Link
မြို့၏ အသံ (၁၀) ပါး Link
မြို့၏ အင်္ဂါ (၄) ပါး Link
မြို့၏ အင်္ဂါ (၅) ပါး Link
မြို့၏ အင်္ဂါ (၇) ပါး Link

မြက်

မြက်မျိုးအဝင် အပင် (၇) မျိုး Link

မြင်း

မြင်း (၁၁) မျိုး Link
မြင်းစီးခြင်း (၁၇) ပါး Link
မြင်းဆိုးမြင်းယုတ် လက္ခဏာ (၈) ပါး Link
မြင်းမိုရ်တောင်၏ ကျက်သရေ (၁၀) ပါး Link
မြင်းမိုရ်တောင်၏ တောင်စဉ် (၇) ထပ် Link
မြင်းမိုရ်တောင်၏ အရောင် (၄) ပါး Link
မြင်းမြတ်တို့၏ လက္ခဏာ (၈) ပါး Link

မြစ်

မြစ်ကြီး (၅) သွယ် Link

မြည်း

မြည်း၏ ကောင်းသောအကျင့် (၃) ပါး Link

မြတ်

မြတ်စွာဘုရား ဒေသစာရီကြွရာ ခရီး (၃) ကြောင်း Link
မြတ်စွာဘုရားအား အာရုံငါးပါးဖြင့် ဖြားယောင်းသော နတ်သမီး (၃) ပါး Link
မြတ်စွာဘုရား၏ စေတီ (၄) ရပ် Link
မြတ်စွာဘုရား၏ ဉာဏဒသဗလ (၁၀) ပါး Link
မြတ်စွာဘုရား၏ အရံ ရဟန္တာ (၂) ပါး Link
မြတ်စွာဘုရား၏ အရံ ရဟန္တာမ (၂) ပါး Link
မြတ်စွာဘုရား၏ အသံတော်အင်္ဂါ (၈) ပါး Link

မြန်

မြန်မာ (၇) မျိုး Link
မြန်မာပြည်သို့ သာသနာယူဆောင်လာသောမထေရ် (၂) ပါး Link
မြန်မာပြည်အရပ် (၃) ပါး Link

မွန်

မွန် (၄) မျိုး Link

မှီ

မှီဝဲရာ အကြောင်း (၄) ပါး Link
မှီဝဲအပ်သည် (၃) ပါး Link

မှောက်

မှောက်မှားသောတရား (၁၂) ပါး Link

မှန်

မှန်ကင်းကဲ့သို့ ကျင့်ရာသူ (၃) ယောက် Link

မြွေ

မြွေဆိပ် (၄) ပါး Link
မြွေဆိပ်နှင့်တူသော ပုဂ္ဂိုလ် (၄) ယောက် Link