ထိ

ထိခြင်း (၅) ပါး Link

ထီး

ထီးတော် (၈) စင်း Link
ထီးဖြူ (၄) စင်း Link
ထီးလှူသောအကျိုး (၈) ပါး Link

ထေ

ထေနဒါသကျွန် (၂) ပါး Link

ထော

ထောပတ်လှူသော အကျိုး (၅) ပါး Link

ထိမ်း

ထိမ်းမြားမင်္ဂလာ (၃) မျိုး Link
ထိမ်းမြားမင်္ဂလာမျိုး (၈) ပါး Link

ထေရ်

ထေရ် (၃) ပါး Link