ဒါ

ဒါန (၂) မျိုး Link
ဒါန (၈) ပါး Link
ဒါန (၁၄) ပါး Link
ဒါနဝတ္ထု (၃) မျိုး Link
ဒါနဝတ္ထု (၄) ပါး Link
ဒါနဝတ္ထု (၁၀) ပါး Link
ဒါန၏ စင်ကြယ်ခြင်း (၄) ပါး Link
ဒါန၏ ဒိဋ္ဌဓမ္မအကျိုး (၅) ပါး Link
ဒါန ဥပါယ် (၅) ပါး Link
ဒါယကာ ကျင့်ဝတ် (၅) ပါး Link
ဒါသဗျောဂတကျွန် (၃) ပါး Link
ဒါသိဇကျွန် (၄) ပါး Link

ဒု

ဒုစရိုက် (၁၀) ပါး Link
ဒုတိယ သင်္ဂါယနာတင်ရသော အဓမ္မဝါဒ (၁၀) ပါး Link

ဒေ

ဒေဝဒတ်က ဘုရားရှင်ထံ ဂရုက အာပတ်အဖြစ် ပညတ်တော်မူပါဟု လျှောက်သော အကြောင်း (၅) ပါး Link
ဒေဝဓံတရား (၂) ပါး Link
ဒေဝီ (၇) ပါး Link
ဒေဝီ (၉) ပါး ( ကဝေသာရ ) Link
ဒေဝီ (၁၂) ပါး Link
ဒေသ (၃) ပါး Link
ဒေသ (၃) ပါး၌ အဓိကပြုသော ဓာတ် (၃) ပါး Link
ဒေသစာရီ (၃) ပါး Link
ဒေသနာ (၃) ပါး Link
ဒေသနာကို ဖတ်နာရသည့်အတွက် အကျိုးမဖြစ် အပြစ်သာရှိသူ (၅) ဦး Link

ဒုက်

ဒုက္ခ (၇) ပါး Link
ဒုက္ခ (၈) ပါး Link
ဒုက္ခသစ္စာ၏ အနက် (၄) ချက် Link

ဒိဋ်

ဒိဋ္ဌဓမ္မ နိဗ္ဗာန် (၁၉) ပါး Link
ဒိဋ္ဌဓမ္မ အကျိုးပေးသူ (၇) ယောက် Link
ဒိဋ္ဌဓမ္မ အကျိုးပေးသော အင်္ဂါ (၄) ပါး Link
ဒိဋ္ဌိ (၃) ပါး Link

ဒဏ်

ဒဏ် (၁၀) ပါး Link
ဒဏ္ဍဥပါယ် (၃) ပါး Link

ဒန်

ဒန်ပူ စားခြင်း အကျိုး (၅) ပါး Link
ဒန်ပူ မစားကောင်းသော အသား (၁၀) ပါး Link
ဒန်ပူ မစားရာသော ပုဂ္ဂိုလ် (၇) ဦး Link
ဒန်ပူ လှူသော အကျိုး (၅) ပါး Link

ဒုလ်

ဒုလ္လဘတရား (၅) ပါး Link

ဒုဿီလ

ဒုဿီလ အပြစ် (၅) ပါး Link

ဒွါ

ဒွါရ (၆) ပါး Link
ဒွါရ (၉) ပေါက် Link