ဝစီကံ (၄) ပါး Link
ဝစီပရမ ခင်ပွန်းတု (၄) ယောက် Link
ဝရဇိန်မျိုး (၄) မျိုး Link

ဝါ

ဝါကပ်ခြင်း (၂) မျိုး Link
ဝါကပ်လိုက၊ ခွင့်ပြုသော (၃) နေရာ Link
ဝါကျဒေါသ (၉) ပါး Link
ဝါကျဒေါသ ပရိဟာရ် (၉) ပါး Link
ဝါစင်္ဂ (၈) ပါး Link
ဝါတွင်း၌ ဝါပန်ခြင်းအကြောင်း (၃) မျိုး Link
ဝါပြတ်သော်လည်း ရဟန်း၌ အာပတ်မသင့်ခြင်း (၂၀) ပါး Link
ဝါမကပ်အပ်သော (၇) နေရာ Link
ဝါယော (၆) မျိုး Link

ဝိ

ဝိကာလဘောဇန သိက္ခာပုဒ်၏ ကံအင်္ဂါ (၃) ပါး Link
ဝိကာလဘောဇန သိက္ခာပုဒ်၏ ကံအင်္ဂါ (၄) ပါး Link
ဝိတက် (၃) ပါး Link
ဝိတက် (၆) ပါး Link
ဝိနယ မဟာပဒေသ (၄) ပါး Link
ဝိနည်း (၅) ကျမ်း Link
ဝိနည်း သိက္ခာပုဒ် ပညတ်တော်မူသော မြို့ (၇) မြို့ Link
ဝိပတ္တိတရား (၄) ပါး Link
ဝိပါတ်တော် (၁၂) ပါး Link
ဝိပဿနာ (၃) ပါး Link
ဝိပဿနာ ကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်ရန် အင်္ဂါ (၅) ပါး Link
ဝိပဿနာ ညစ်ညူးကြောင်း (၁၀) ပါး Link
ဝိပဿနာဉာဏ် (၁၀) ပါး Link
ဝိမောက္ခ (၃) ပါး Link
ဝိမောက္ခ (၈) ပါး Link
ဝိမုတ္တိတရား (၅) ပါး Link
ဝိရတီစေတသိက် (၃) ပါး Link
ဝိသာခါကျောင်းအမ ရရှိသော ဆု (၈) ပါး Link
ဝိသာခါအား ဆုံးမသော ပဋိစ္ဆန္န ဩဝါဒ (၁၀) ပါး Link
ဝိသုဒ္ဓိ (၇) ပါး Link

ဝီ

ဝီထိ (၈) တန် Link
ဝီရိယာရမ္ဘဟူသော အားထုတ်ခြင်း လုံ့လ (၈) ပါး Link

ဝေ

ဝေဒနာ (၂) ပါး Link
ဝေဒနာ (၃) ပါး Link
ဝေဒနာ (၅) ပါး Link
ဝေဒနာ (၆) ပါး Link
ဝေသာရဇ္ဇဉာဏ်တော် (၄) ပါး Link

ဝေး

ဝေးခြင်း (၄) ပါး Link

ဝင်

ဝင် (၉) ဝင် Link
ဝင်္ကဝုတ္တိ အလင်္ကာ (၃၅) မျိုး Link

ဝင်း

ဝင်းမျိုး (၄) ပါး Link

ဝိဇ်

ဝိဇ္ဇာ (၅) မျိုး Link
ဝိဇ္ဇာဉာဏ် (၃) ပါး Link
ဝိဇ္ဇာဉာဏ် (၈) ပါး Link
ဝိဇ္ဇာအတတ် (၁၈) ရပ် Link

ဝိဉ်

ဝိညာဏဋ္ဌိတိ (၇) ပါး Link
ဝိညာဉ် (၆) ပါး Link

ဝဋ်

ဝဋ် (၃) ပါး Link
ဝဋ်ကြွေးတော် (၁၂) ပါး Link

ဝဏ်

ဝဏ္ဏပဓာန (အဆင်းအရောင်) (၁၂) ပါး Link

ဝတ်

ဝတ္တရား (၃) ပါး Link
ဝတ္ထုရုပ် (၆) ပါး Link

ဝုဒ်

ဝုဒ္ဓိ (၃) ပါး Link

ဝန်

ဝန္ဒိကျွန် (၃) မျိုး (သုံ့ပန်း ၃ မျိုး) Link

ဝိပ်

ဝိပ္ပလ္လာသ (၃) ပါး Link
ဝိပ္ပလ္လာသ (မှောက်မှားသောတရား) (၁၂) ပါး Link

ဝံ

ဝံသ (၄) မျိုး Link
ဝံသကျမ်း (၉) ကျမ်း Link

ဝေသ်

ဝေဿန္တရာ၏ စိတ်ထား (၁၀) ပါး Link