ငရဲကြီး (၈) ထပ် Link

ငါး

ငါးပါးသီလ (၅) မျိုး Link
ငါးမည်ရ ပြည်ရွှေဘို (၅) မြို့ Link

ငတ်

ငတ်ခြင်း (၄) မျိုး Link

ငြောင့်

ငြောင့် (၅) စင်း Link

ငွေ

ငွေမျိုး (၂၂) ပါး Link

ငှက်

ငှက် (၄) မျိုး Link