က


က

ကစားခြင်း (၁၈) ပါး Link
ကညာ (၄) ရပ် Link
ကညာ (၉) ရပ် Link
ကတော် (၇) ပါး (ကဝေသာရ) Link
ကထာ (၃) ပါး Link
ကထာ (၄) ရပ် Link
ကထာ (၅) မျိုး Link
ကထာဝတ္ထုကျင့် (၁၀) ခု Link
ကထိန်အကျိုး (၅) ပါး Link
ကဗျာဖွဲ့ခြင်း (၃) ပါး၊ ဗန္ဓအပြား (၃) ပါး Link
ကရိုဏ်း (၄) ပါး Link
ကလာ (၇) ပါး Link
ကလျာဏဇာတိ စေတသိက် (၂၀ ) ပါး Link
ကလျာဏမိတ္တဖြစ်ကြောင်း ဂုဏ်အင်္ဂါ (၇) ပါး Link
ကလျာဏမိတ္တ အင်္ဂါ (၇) ပါး Link
ကဝိ (၄) ပါး Link
ကဝေသာရ (၇) ပါး Link
ကာမသုဂတိ (၇) ဘုံ Link
ကသိုဏ်း (၁၀) ပါး Link

ကာ

ကာမ (၂) မျိုး Link
ကာမ (၁၁) ဘုံ Link
ကာမဂုဏ် (၅) ပါး Link
ကာမဒုဂ္ဂတိ (၄) ဘုံ Link
ကာမသုဂတိ (၇) ဘုံ Link
ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ သိက္ခာပုဒ်၏ ကံအင်္ဂါ (၄) ပါး Link
ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံ မထိုက်သော မိန်းမ (၃) မျိုး Link
ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံ ရှောင်ခြင်းအကျိုး (၅) ပါး Link
ကာယကံ (၃) ပါး Link
ကာယနုဂ္ဂတ တရား (၁၀) ပါး Link
ကာရက (၈) မျိုး Link
ကာလ (၃) ပါး Link
ကာလဒါန (၅) မျိုး Link
ကာလိက (၄) ပါး Link

ကိ

ကိကီမင်းကြီး၏ သမီးတော် (၇) ပါး Link
ကိလေသာ (၃) ပါး Link
ကိလေသာ (၁၀) ပါး Link
ကိလေသာ (၁၁) ပါး Link
ကိလေသာ (၁၄) ပါး Link
ကိလေသာ (၁၅၀၀) Link
ကိလေသာဖြစ်စေသည့်တရား (၁၀) ပါး Link

ကု

ကုလဒူသက (၈) ပါး Link
ကုသလမဟာမိကဓမ္မ (၁၀) ပါး Link
ကုသိုလ် (၂) မျိုး Link
ကုသိုလ်တရား (၃) ပါး Link
ကုသိုလ်မှုအားထုတ်စဉ်ဖြစ်သောတရား (၁၀) ပါး Link

ကူ

ကူဋမျိုး (စဉ်းလဲခြင်း) (၃) ပါး Link

ကဲ့

ကဲ့ရဲ့တတ်သောသူ (၁၀) ဦး Link

ကော

ကောလ (ဘေသဇ္ဇ) (၅) ပါး Link
ကောသလ အိပ်မက် (၁၆) ချက် လင်္ကာ Link
ကောဠာဟလ (၅) မျိုး Link

ကိုး

ကိုးကွယ်ရာတရား (၁၀) ပါး Link
ကိုးခန်းပျို့တွင်ပါဝင်သော အခန်း (၉) ခန်း Link
ကိုးတိုင်း ကိုးဌာန Link
ကိုးပါးသီလ (၉) ပါး Link

ကုက်

ကုက္ကုစ္စ (၁၀) ပါး Link

ကောက်

ကောက်မျိုး (၇) ပါး Link
ကောက်လတ်မျိုး (၁၀) ပါး Link
ကောက်လျင်မျိုး (၁၁) ပါး Link

ကောင်း

ကောင်းခြင်း (၅) ဖြာ Link

ကိစ်

ကိစ္စကြီး (၄) ပါး Link

ကောဋ်

ကောဋ္ဌာသ (၃၂) ပါး Link

ကိတ်

ကိတ် (နိမိတ်ကြီး) (၃) ပါး Link
ကိတ်ဂြိုဟ်ဟူသော အခေါ် ပရိယာယ် (၄) ပါး Link

ကန်

ကန္တာရ (၅) ပါး Link

ကိန်း

ကိန်း (၂) မျိုး Link

ကုန်း

ကုန်းဘောင်မင်း (၁၁) ဆက် Link

ကပ်

ကပ် (၃) ပါး Link
ကပ္ပိခြင်း (၅) ပါး Link
ကပ္ပဋ္ဌီတိ (၄) ပါး Link
ကပ်မျိုး (၅) ပါး Link
ကပ်မျိုး (၇) ပါး Link

ကမ်

ကမ္ဘာ (၂) မျိုး Link
ကမ္ဘာ (၆) မျိုး Link
ကမ္ဘာကပ် (၄) မျိုး Link
ကမ္ဘာပျက်ခြင်း (၃) ပါး Link
ကမ္ဘာပတ်လုံးတည်သော အရာ (၄) ပါး (ကပ္ပဋ္ဌီတိ ၄ ပါး) Link
ကမ္ဘာဦးတွင် အဆုံးအဖြတ် ကိရိယာ (၄) ပါး Link
ကမ္မဝါ (၉) ခန်း Link

ကံ

ကံ (၃) ပါး Link
ကံ (၄) ပါး Link
ကံကြီး ၅ ပါး ဂရုကံ (၅) ပါး Link
ကံကြမ္မာ (၃၂) ပါး Link
ကံအပြား (၁၆) ပါး Link

ကိုယ်

ကိုယ်ကာယနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မကောင်းခြင်းတရား (၁၀) ပါး Link
ကိုယ်စောင့်နတ် (၁၂) ပါး Link
ကိုယ်လုပ်တော် (၃) မျိုး Link
ကိုယ်ဝန်စွဲခြင်း အင်္ဂါ (၃) ပါး Link
ကိုယ်ဝန်စွဲခြင်း အင်္ဂါ (၈) ပါး Link
ကိုယ်ဝန်ပျက်ခြင်း အင်္ဂါ (၃) ပါး Link
ကိုယ်ဝန်ရခြင်းအကြောင်း (၇) ပါး Link
ကိုယ်ဝန်ရှိစဉ် ရှောင်ကြဉ်ရာသော အကြောင်း (၁၄) ပါး Link

ကိုယ့်

ကိုယ့်အမည်ကိုယ်ဖော် သူတော် (၇) ပါး Link

ကသ်

ကဿပဘုရားရှင် လက်ထက် ကိကီမင်းကြီး၏ သမီးတော် (၇) ပါး Link

ကျီး

ကျီးကန်းတို့၏ ကျင့်ဝတ် (၅) ပါး Link
ကျီးကန်းတို့၏ မသူတော်တရား (၁၀) ပါး Link

ကျေး

ကျေး (၈) မျိုး Link
ကျေးဇူးရှိသောတရား (၂) ပါး Link
ကျေးဇူးရှင် (၁၀) ပါး Link
ကျေးဇူးရှင်ဆယ်ပါးကို ပူဇော်သောသူတို့၏ အကျိုး (၁၀) ပါး Link
ကျေးဇူးရှင်ဆယ်ပါးကို ပြစ်မှားသူတို့၏ အပြစ် (၈) ပါး Link
ကျေးဇူးရှင်ဆယ်ပါးကို ပြစ်မှားသူတို့၏ အပြစ် (၁၀) ပါး Link

ကျုံး

ကျုံး (၃) တန် Link

ကျောက်

ကျောက်မျိုး (၅) ပါး Link
ကျောက်မျက်ရွဲ (၄) ပါး Link
ကျောက်မျက်ရွဲ (၂၄) ပါး Link
ကျောက်မျက်ရှင် (၈) ပါး Link

ကျောင်း

ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးများ ပျက်စီးခြင်းအကြောင်း (၃) ပါး Link
ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးများ ပြည့်စုံရမည့် အင်္ဂါ (၅) ပါး Link
ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးများ မကျင့်သုံးအပ်သော အင်္ဂါ (၅) ပါး Link
ကျောင်းအင်္ဂါ (၅) ပါး Link

ကျိန်

ကျိန်ခြင်း (၅) ပါး Link

ကြ

ကြငှန်းထီးဖြူ (၅) စင်း Link

ကြာ

ကြာမျိုး (၅) ပါး Link
ကြာသပတေးဂြိုဟ်ဟူသော အခေါ်ပရိယာယ် (၉) ပါး Link

ကြိ

ကြိယာ (၃) ပါး Link
ကြိယာ (၄) မျိုး Link
ကြိယာဝိသေသန (၃) မျိုး Link

ကြီး

ကြီးပွားတိုးတက်ကြောင်းတရား (၇) ပါး Link

ကြေး

ကြေးသံ (၁၀) ပါး Link

ကြက်

ကြက်၏ ကောင်းသောအကျင့် (၄) ပါး Link

ကြောင်

ကြောင်မျိုး (၄) ပါး Link

ကျွန်

ကျွန် (၃) မျိုး Link
ကျွန် (၃) ဆက် Link
ကျွန် (၄) မျိုး Link
ကျွန်ကျင့်ဝတ် (၅) ပါး Link

ကျွန်း

ကျွန်းကြီး (၄) ကျွန်း Link

ကြွက်

ကြွက် (၄) မျိုး Link
ကြွက် လေးကောင်နှင့်တူသော ပုဂ္ဂိုလ် (၄) ယောက် Link