ခဏ (၃) ပါး Link
ခဏ (၅) ပါး Link

ခု

ခုနစ်ပြည်ထောင်မင်း (၇) Link
ခုနှစ်အရွယ် ရဟန်းအမွေရသော သာမဏေ (၂) ပါး Link

ခဲ

ခဲဖွယ် (၁၂) မျိုး Link

ခံ

ခံဝန်သူ (၁၂) ဦး (ပဋိညာဉ်) Link

ခိုး

ခိုးခြင်း (၅) ပါး Link
ခိုးသူပျက်စီးကြောင်း အင်္ဂါ (၈) ပါး Link

ခက်

ခက်ကြီး (၄) ပါး Link

ခင်

ခင်ပွန်းကောင်း၏ အင်္ဂါ (၇) ပါး Link
ခင်ပွန်းကြီး (၁၀) ပါး Link
ခင်ပွန်းတု (၄) ယောက် (အပါယ သဟာယ) Link
ခင်ပွန်းတု (၄) ယောက် (အနုပီယဘာဏ) Link
ခင်ပွန်းတု (၄) ယောက် (အညဒတ္ထုဟရ) Link
ခင်ပွန်းမြတ် လက္ခဏာ (၇) ပါး Link
ခင်ပွန်းယုတ် (၄) ပါး Link
ခင်ဘို့မယ်၏ မင်းဆက် (၅) သွယ် Link

ခိုင်း

ခိုင်းစေအပ်သော ကျွန် (၇) ယောက် Link

ခေတ်

ခေတ် (၃) ပါး Link

ခန်

ခန္ဓာ (၅) ပါး Link
ခန္ဓာ ငါးပါးရှိသော ပဉ္စဝေါကာရ ပုဂ္ဂိုလ် (၆) မျိုး Link

ချီး

ချီးမွမ်းရာသော အကြောင်း (၄) ပါး Link

ချစ်

ချစ်ခင်ခြင်း အမြဲမပြထိုက်သူ (၄) ဦး Link

ချမ်း

ချမ်းသာခြင်း (၂) မျိုး Link
ချမ်းသာသော အရိပ်အာဝါသ (၅) ပါး Link

ခြေ

ခြေဆေးအင်ပျဉ် လှူရသော အကျိုး (၂) ပါး Link
ခြေသုတ်ပုဆိုးလှူသော အကျိုး (၅) ပါး Link

ခြောက်

ခြောက်ပြစ်ကင်း သဲလဲစင် (၆) မျိုး Link

ခြင်

ခြင်္သေ့ (၄) မျိုး Link
ခြင်္သေ့ကဲ့သို့ ကျင့်ရသူ (၂) ယောက် Link

ခွက်

ခွက်လှူသော အကျိုး (၃) ပါး Link