ပကိဏ်း စေတသိက် (၆) ပါး Link
ပဋိပဒါမျိုး (၄) ပါး Link
ပဋိသန္ဓေ (၄) မျိုး Link
ပဋိသန္ဓေနေခြင်း ကာလ အပိုင်းအခြား (၉) ပါး Link
ပဋိသန္ဓေနေခြင်း ကာလအပိုင်းအခြား (၁၀) ပါး Link
ပဋိသမ္ဘိဒါ (၄) ပါး Link
ပဋိသမ္ဘိဒါ ဉာဏ်ရကြောင်း အင်္ဂါ (၈) ပါး Link
ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် အကြောင်းအကျိုး (၁၁) ပါး Link
ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် အင်္ဂါ (၁၂) ပါး Link
ပဏာမ (၃) မျိုး Link
ပထဝီ အမာဓာတ် (၂၀) ပါး Link
ပဒ ဒေါသ (၈) ပါး Link
ပဓာနိယအင်္ဂါ (၅) ပါး Link
ပယတ် (၄) ပါး Link
ပရမတ္ထတရား (၄) ပါး Link
ပရမတ္ထတရား အပြား (၈၂) Link
ပရိသ သမ္ပတ္တိ (၃) ပါး (သံဃကံ) Link
ပရိသတ် (၄) ပါး Link
ပရိသတ် အခြံအရံ ကွယ်ကြောင်း (၃) ပါး Link
ပရိက္ခရာ (၈) ပါး Link
ပရိညာ (၃) ပါး Link
ပရိတ်ကြီး (၁၁) သုတ် Link
ပရိတ်ရွတ်သူ၏ ပြည့်စုံမှု အင်္ဂါ (၃) ရပ် Link
ပရိတ်ရွတ်သူ၏ မပြည့်စုံမှု အင်္ဂါ (၃) ရပ် Link
ပရိတ် အကျိုး (၁၃) ပါး Link
ပရိတ် အကျိုးမရသူ (၃) ယောက် Link
ပရိတ် အကျိုးရသူ (၃) ယောက် Link
ပသာဒရုပ် (၅) ပါး Link
ပဟာန် (၃) ပါး Link

ပါ

ပါဋိဒေသနီယ ရဟန်းသိက္ခာပုဒ် (၄) ပါး Link
ပါဏာတိပါတကံ ရှောင်သူအကျိုး (၁၁) ပါး Link
ပါဏာတိပါတကံ အပြစ် (၉) ပါး Link
ပါဏာတိပါတကံ အင်္ဂါ (၅) ပါး Link
ပါဏာတိပါတကံ၏ မကောင်းကျိုး (၂၃) မျိုး Link
ပါပဇာတိ စေတသိက် (၁၄) ပါး Link
ပါရမီ (၃) မျိုး Link
ပါရမီ (၁၀) ပါး Link
ပါရမီဆယ်ပါး အပြား (၃၀) Link
ပါရာဇိက (၄) ပါး Link
ပါဠိတော်ကျမ်းပေါင်း (၅၂) ကျမ်း Link

ပိ

ပိဋကတ် (၃) ပုံ Link
ပိဋကတ် သုံးပုံ သင်ခြင်း (၃) ပါး Link
ပိဋကတ်သုံးပုံ၏ နက်နဲခြင်း (၄) ပါး Link
ပိဋကတ်သုံးပုံ၏ အင်္ဂါ (၉) ပါး Link
ပိသုဏဝါစာကံ၏ အင်္ဂါ (၄) ပါး Link
ပိသုဏဝါစာကံ၏ အင်္ဂါ (၅) ပါး Link

ပီ

ပီတိ (၅) ဖြာ Link

ပု

ပုဂံ ရွှေစည်းခုံဘုရား၏ အံ့ဖွယ် (၉) ပါး Link
ပုထုဇဉ် (၂) မျိုး Link
ပုထုဇဉ်မှန်သမျှတို့ မသိနိုင်သောအရာ (၅) ပါး Link
ပုရောဟိတ် အင်္ဂါ (၃) ပါး Link
ပုလဲ (၈) မျိုး Link
ပုလဲမျိုး (၅) ပါး Link
ပုလဲမျိုး (၈) ပါး Link
ပုလဲမျိုး အရောင် (၈) ပါး Link

ပေ

ပေ ၄ ပင်၊ ရှင် ၄ ပါး Link

ပေး

ပေးလှူခြင်း၏ အကျိုး (၅) ပါး Link

ပဲ

ပဲခွပ်လှူရသော အကျိုး (၈) ပါး Link

ပေါ့

ပေါ့သော (အနှစ်မဲ့သော) အမျိုး (၄) ဦး Link

ပိုး

ပိုးမျိုး (၈၀) Link

ပုဂ်

ပုဂ္ဂိုလ် (၄) မျိုး Link
ပုဂ္ဂိုလ် (၁၂) ယောက် Link
ပုဂ္ဂိုလ်ကြည်ညိုခြင်း (၄) မျိုး Link

ပိုင်း

ပိုင်းခြား၍ သိအပ်သောတရား (၂) ပါး Link

ပစ်

ပစ္စေကဗုဒ္ဓ အလောင်းတော်တို့အား ဖွားရာ အမျိုး (၃) ပါး Link
ပစ္စည်း (၄) ပါး Link

ပဉ်

ပဉ္စ (၅) ပါး Link
ပဉ္စကူ (၅) ပါး (ဘေသဇ္ဇ) Link
ပဉ္စကူနီ (၅) ပါး Link
ပဉ္စဂူ (၅) ပါး Link
ပဉ္စမူ (၅) ပါး Link
ပဉ္စဝဂ္ဂီ (၅) ပါး Link
ပဉ္စသီခ နတ်သား၏ နောက်ပိုးသီချင်း (၁၄) ပုဒ် Link
ပဉ္စသီလအကျိုး (၅) ပါး Link
ပဉ္စာနန္တိယ ကံ (၅) ပါး Link
ပဉ္ဇင်းဖြစ်ခြင်း ၈ ပါး၊ ဥပသမ္ပဒါ (၈) ပါး Link
ပညာ (၂) မျိုး Link
ပညာ (၅) ပါး Link
ပညာ (၁၄) ပါး Link
ပညာပွားကြောင်းတရား (၈) ပါး Link
ပညာပွားရာသောအကြောင်းတရား (၈) ပါး Link
ပညာရကြောင်း (၈) ပါး Link
ပညာရှိ (၂) မျိုး Link
ပညာရှိ ကဝိ (၄) ပါး Link
ပညာရှိ စွန့်ပယ်ရာသောသူ (၁၁) ဦး Link
ပညာရှိတို့ ထင်ရှားမပြရာသည် (၄) ပါး Link
ပညာ၏ တန်ဖိုး (၃) မျိုး Link
ပညတ် (၂) ပါး Link
ပညတ်ကြီး (၄) ပါး Link

ပုဉ်

ပုည ကြိယာဝတ္ထု (၁၀) ပါး Link
ပုည ကြိယာဝတ္ထု အပြားအားဖြင့် (၄၀) Link

ပဋ်

ပဋ္ဌာန်း (၂၄) ပစ္စည်း Link

ပဏ်

ပဏ္ဍုက် (၅) မျိုး Link

ပုဏ်

ပုဏ္ဏား (၄) မျိုး Link
ပုဏ္ဏား (၅) မျိုး Link
ပုဏ္ဏား (၉) မျိုး Link
ပုဏ္ဏားမျိုး (၁၀) ပါး Link
ပုဏ္ဏားတို့၏ ပါရာဇိကံကြီး (၅) ပါး Link
ပုဏ္ဏားတို့၏ ပါရာဇိကံငယ် (၉) ပါး Link
ပုဏ္ဏားမြတ်တို၏ အကျင့် (၅) ပါး Link
ပုဏ္ဏားမြတ်တို့၏ အကျင့် (၈) ပါး Link

ပတ်

ပတ္တမြားမျိုး (၂၂) ပါး Link

ပုတ်

ပုတ်ခတ်ခြင်း (၁၀) ပါး Link
ပုတ်ခတ်ပြစ်မရှိ အရပ် (၅) ဌာန Link
ပုတ်ခတ်၍ အပြစ်မရှိသူ (၇) ဦး Link

ပန်း

ပန်း (၅) ပါး Link
ပန်း (၁၀) မျိုး Link
ပန်းပေါင်း (၁၂) မျိုး (လောကီကျမ်း) Link
ပန်းမျိုး(၅) ပါး Link

ပံ

ပံသုကူသင်္ကန်း (၁၀) မျိုး Link

ပယ်

ပယ်အပ်သောတရား (၂) ပါး Link

ပလ်

ပလ္လင် (၄) မျိုး Link
ပလ္လင်လှူရသောအကျိုး (၁၅) ပါး Link

ပျက်

ပျက်စီးကြောင်း (၄) ပါး Link

ပျင်း

ပျင်းရိခြင်း၏ အပြစ် (၆) ပါး Link

ပြ

ပြယိုးယားမျိုး (၄) ပါး Link

ပြာ

ပြာသာဒ် (နန်းမ) (၃) ဆောင် Link

ပြေး

ပြေး၍ မတင့်တယ်သောသူ (၄) ဦး Link

ပြင်

ပြင်မရသော အရာ(၂) မျိုး Link

ပြည်

ပြည်ကြီး (၁၉) ပြည် Link
ပြည်ရွာစည်ပင်ရာ (၄) ပါး Link

ပြိတ်

ပြိတ္တာ (၂) မျိုး Link
ပြိတ္တာ (၄) မျိုး Link
ပြိတ္တာ (၁၂) မျိုး Link
ပြိတ္တာ (၂၁) မျိုး Link

ပွား

ပွားများအပ်သော တရား (၂) ပါး Link