မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတရား (၁၀) ပါး

၁။ နတ္တိ ဒိန္နံ = ပေးလှူခြင်း၏ အကျိုးမရှိ။
၂။ နတ္ထိယိဋ္ဌံ = များမြတ်စွာပူဇော်ခြင်း၏အကျိုးမရှိ။
၃။ နတ္ထိ ဟုတံ = စေလွှတ်ပို့သ သက္ကာရပြုခြင်း၏ အကျိုးမရှိ။
၄။ နတ္ထိ သုကတဒက္ကဋာနံ ကမ္မဝိပါကော = ကိုသိုလ်ကံ အကုသိုလ်ကံတို့၏ အကျိုးမရှိ။
၅။ နတ္ထိ အယံလောကော = ပစ္စုပ္ပန်လောက မရှိ၊ တမလွန်၌ပင်ပြတ်၏။
၆။ နတ္ထိ ပရလောကော = တမလွန်လောက မရှိ၊ ပစ္စုပ္ပန်၌ပင် ပြတ်၏။
၇။ နတ္ထိ မာတာ = အမိ၌ ကောင်းစွာကျင့်ခြင်း၊ ပြစ်မှားခြင်းတို့၏ အကျိုးအပြစ်မရှိ။
၈။ နတ္ထိ ပိတာ = အဖ၌ ကောင်းစွာကျင့်ခြင်း၊ ပြစ်မှားခြင်းတို့၏ အကျိုးအပြစ်မရှိ။
၉။ နတ္ထိ သတ္တာ ဩပပါတိကာ = သေပြီး၍ ပဋိသန္ဓေနေရသော သတ္တဝါမရှိ။
၁၀။ နတ္ထိ လောကေ သမဏဗြာဟ္မဏာ သမဂ္ဂတာ သမာပဋိပ္ပန္နာ ယေ ဣမဉ္စလောကံ ပရဉ္စလောကံ သယံ အဘိညာ သစ္ဆိကတွာ ပဝေဒေန္တိ = အနုလောမ ပဋိပါဒ်ကို ကျင့်ကုန်သော ဓမ္မိက သမဏဗြာဟ္မဏတို့သည် လည်းကောင်း၊ လောကနှစ်ပါးကို အလိုလိုသိ၍ ဟောပြနိုင်သော သဗ္ဗညုဗုဒ္ဓသည်လည်းကောင်းမရှိ။