ဖွားမြင်စ စကားပြောသော ဘုရားအလောင်းတော်၏ (၃) ဘဝ

၁။ မဟော်သဓာဘဝ - မိခင်ကျွန်ုပ်ထံမှ နတ်ဆေးမြစ်ကို ယူပါဟု လက်၌ ကိုင်လျက် ဖွားမြင်စ စကားပြော၏။
၂။ ဝေဿန္တရာဘဝ - မိခင်လှူမည် ကျွန်ုပ်ကို ဝတ္ထုငွေပေးပါ ဟု ဖွားမြင်စ စကားပြော၏။
၃။ သိဒ္ဓတ္ထဘဝ - အဂ္ဂေါဟမသ္မိ၊ လောက၌ ငါ အမြတ်ဆုံး ဟု ဖွားမြင်စ စကား ပြော၏။
(ဗုဒ္ဓဝင်)