ဖိုလ် (၄) ပါး

၁။ သောတာပတ္တိဖိုလ်။
၂။ သကဒါဂါမိဖိုလ်။
၃။ အနာဂါမိဖိုလ်။
၄။ အရဟတ္တဖိုလ်။
(သင်္ဂြိုဟ်)