မိန်းမများ၏ အာဝေနိက ဒုက္ခ (၅) ပါး

၁။ တစ်လတစ်ကြိမ် ဖြစ်ပေါ်သော ဓမ္မတာကို သိမ်းဆည်းရခြင်း။
၂။ လင်ခေါ်ရာနောက်သို့ လိုက်ရခြင်း။
၃။ လင်၏ ခြေရင်း အလုပ်အကျွေးပြုရခြင်း။
၄။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရခြင်း။
၅။ သားဖွားရခြင်း။
(အာဝေနိက ဒုက္ခသုတ် သဠာယတနဝဂ္ဂ သံယုတ်)