မိန်းမမြတ်တို့၏ အကျင့် (၅) ပါး

၁။ လင်မထမီ၊ ရှေးဦးစွာထခြင်း။
၂။ လင်အိပ်ရာဝင်ပြီးမှ အိပ်ခြင်း။
၃။ မည်သည့်အမှုကို လုပ်ဆောင်ရမည်နည်းဟု လင်၏စီရင်မှုကို စောင့်၍ လုပ်ခြင်း။
၄။ ရှေးဦးစွာ ပြုံး၍ ချစ်ဖွယ်သော စကားကို ပြောဆိုခြင်း။
၅။ နှစ်သက်ဖွယ်အကျင့် အမြဲရှိခြင်း။