ယာဂု အကျိုး (၅) ပါး

၁။ ဆာလောင်ခြင်းကို ပယ်ခြင်း။
၂။ မွတ်သိပ်ခြင်းကို ပယ်ခြင်း။
၃။ လေကို အောက်သို့ စုန်စေခြင်း။
၄။ ဆီးအိမ်ကို စင်ကြယ်စေခြင်း။
၅။ အစာကို ကျေညက်စေခြင်း။
(ပဉ္စက အင်္ဂုတ္တိုရ်)