ယောက်ျားမြတ်တို့၏ အား (၅) ပါး

၁။ လက်ရုံးအား။
၂။ စည်းစိမ်အား။
၃။ မှူးမတ်အား။
၄။ အမျိုးအား။
၅။ ပညာအား။