ရဟန္တာ (၅) မျိုး

၁။ ပါရမိပ္ပတ္တရဟန္တာ - ပါရမီ ဉာဏ် အထွတ်အထိပ် ရောက်ခြင်း။
၂။ ပဋိသမ္ဘိဒါပတ္တရဟန္တာ - ထူးထွေကွဲပြား ပိုင်းခြား ဝေဖန်းခြင်း။
၃။ ဆဠဘိညရဟန္တာ - အဘိညာဉ်ခြောက်ပါးနှင့် ပြည့်စုံခြင်း။
၄။ တေဝိဇ္ဇရဟန္တာ - ဝိဇ္ဇာသုံးပါး သိရှိပြည့်စုံခြင်း။
၅။ သုက္ခဝိပဿကရဟန္တာ -ဝိပဿနာကို ဖြစ်စေခြင်း။
(မူကွဲရှိ၏)