ဘုရားရှင်၏ ခြေတော်ရာ (၃) ဆူ

၁။ သီဟိုဠ်ကျွန်း သမန္တကုဋတောင်ထိပ်တွင် မဏိအက္ခိက နဂါးမင်း တောင်းပန်၍ တစ်ဆူ။
၂။ ဇမ္ဗူဒီပါကျွန်း နမ္မဒါမြစ်နား၌ နမန္တာနဂါးမင်း တောင်းပန်၍ တစ်ဆူ။
၃။ ဇမ္ဗူဒီပါကျွန်း သစ္စဗန္ဓတောင်ထိပ်တွင် သစ္စဗန္ဓမထေရ် တောင်းပန်သောကြောင့် တစ်ဆူ။