ရာဇဂြိုဟ်မြို့၏ အရံတောင် (၅) လုံး

၁။ ဂိဇ္စျကုဋ်တောင်။
၂။ ပဏ္ဍဝတောင်။
၃။ ဣသိဂိလိတောင်။
၄။ ဝေပုလ္လင်တောင်။
၅။ ဝေဘာရတောင်။ (မူကွဲရှိ၏)
ဥပရိပဏ္ဏာသ- ဣသိဂိလိသုတ်။