ရာဟုဂြိုဟ်ဟူသော အခေါ်ပရိယာယ် (၅) ပါး

၁။ ဥပလိဝ။
၂။ တမော။
၃။ ရာဟု။
၄။ သူရာရီ။
၅။ သိဟိကာသုတ။