စေတီ (၃) ပါး


၁။ ပရိဘောဂစေတီ - မြတ်စွာဘုရား၏ အသုံးအဆောင်၊ ဗောဓိပင်။
၂။ ဓာတုစေတီ - မြတ်စွာဘုရား၏ ဓာတ်တော်။
၃။ ဓမ္မစေတီ - တရားဒေသနာတော်။

တနည်း

၁။ သာရီရိကစေတီ - ဓာတ်တော်။
၂။ ပရိဘောဂစေတီ - အသုံးအဆောင်၊ ဗောဓိပင်။
၃။ ဥဒ္ဒိဿစေတီ - ဆင်းတုတော်။