စေတနာ (၃) တန်


၁။ ပုဗ္ဗစေတနာ - ရှေးဦးစွာ လှူလိုသော ကုသိုလ်စိတ် ဖြစ်ပေါ်ခြင်း။
၂။ မုဉ္စစေတနာ - လှူချင်စိတ် ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကြောင့် မပျက်မကွက် လှူဒါန်းခြင်း။
၃။ ပရစေတနာ - လှူဒါန်းပြီး၍ ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းစွာဖြင့် နောက်ထပ် လှူချင်စိတ် ရှိခြင်း။