ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံ ရှောင်ခြင်းအကျိုး (၅) ပါး


၁။ ခပ်သိမ်းသူတို့ ချစ်ခြင်း။
၂။ မိန်းမအဖြစ် ၊ နပုံးအဖြစ်၊ ပဏ္ဍုက်အဖြစ်၊ ဥဘတောဗျည်း အဖြစ်တို့မှ လွတ်ခြင်း။
၃။ ဣန္ဒြေနှင့် ပြည့်စုံခြင်း။
၄။ ချစ်သူနှင့် မကွေကွင်းရခြင်း။
၅။ ခပ်သိမ်းသော အင်္ဂါလက္ခဏာနှင့် ပြည့်စုံခြင်း။