ကာလဒါန (၅) မျိုး


၁။ အာဂန္တုကဒါန - ဧည့်သည်များအား ကျွေးမွေးလှူဒါန်းခြင်း။
၂။ ဂမိကဒါန - ခရီးသွားများကို ကျွေးမွေးလှူဒါန်းခြင်း။
၃။ ဂိလာနဒါန - နာမကျန်း၍ ရောဂါ ကပ်ရောက်သူများကို လှူဒါန်းခြင်း။
၄။ ဒုဗ္ဘိက္ခဒါန - ဆင်းရဲသူများကို မြင်သဖြင့် ပေးကမ်းလှူဒါန်းခြင်း။
၅။ သီလဝန္တနဝဖလဒါန - မြတ်သော အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်အား သီးဦး စားဦးကို လှူဒါန်းခြင်း။
(ပဉ္စက အင်္ဂုတ္တိုရ်)