ယုတ်မာသော ရဟန်းအင်္ဂါ (၅) ပါး

၁။ ပြည့်တန်ဆာမအိမ်တွင် ကျက်စားလေ့ရှိ၏။
၂။ မုဆိုးမအိမ်လျှင်ကျက်စားလေ့ရှိ၏။
၃။ အပျိုကြီးအိမ်လျှင် ကျက်စားလေ့ရှိ၏။
၄။ ပဏ္ဍုက် အိမ်လျှင် ကျက်စားလေ့ရှိ၏။
၅။ ရဟန်းမိန်းမ၊ သီလရှင်ကျောင်းဇရပ်လျှင် ကျက်စားလေ့ရှိ၏။
(ပဉ္စကအင်္ဂုတ္တိုရ် ဖာသုဝိဟာရဝဂ်၊ ၂ ဥဿင်္ကိတသုတ်)