တံစိုး (၃) မျိုး


၁။ ပဏ္ဏာကာရတံစိုး - ရွှေငွေ ကျေးကျွန် မိန်းမတို့ဖြင့် လက်ဆောင်ထိုးခြင်း။
၂။ ဝလ္လဘာကာရတံစိုး - အကျွမ်းတဝင် ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ မျက်နှာနာအောင် ပြုလုပ်ပေါင်းသင်းမှု။
၃။ မေတ္တာကာရတံစိုး - မေတ္တာဘာဝနာသမာဓိ သစ္စာတရားဖြင့် မိမိအား လေးစားယုံကြည်အောင် ပြုမူမှု။

တစ်နည်း

၁။ ဉာတိသာလောဟိတ - သားချင်းဆွေမျိုးတော်၍လည်းကောင်း။
၂။ ပိယမိတ္တ - ချစ်ကျွမ်းဝင်သူဖြစ်၍လည်းကောင်း။
၃။ ဓနဂ္ဂါဟ - ဥစ္စာ ကြေးငွေ ယူ၍သော်လည်းကောင်း တရားကို အနိုင်ပေးခြင်းမျိုး။