စွန့်ခြင်းကြီး (၅) ပါး


၁။ ဓနပရိစာဂ - ဥစ္စာကို စွန့်ကြဲ၍ ပေးကမ်းလှူဒါန်းခြင်း။
၂။ ပုတ္တပရိစာဂ - သား၊ သမီးကို စွန့်ကြဲ၍ ပေးကမ်းလှူဒါန်းခြင်း။
၃။ ဘရိယပရိစာဂ - မယားကို စွန့်ကြဲ၍ ပေးကမ်းလှူဒါန်းခြင်း။
၄။ အင်္ဂပရိစာဂ - ကိုယ်လက်အင်္ဂါကို စွန့်လွှတ်လှူဒါန်းခြင်း။
၅။ ဇီဝိတပရိစာဂ - အသက်ကို စွန့်လွှတ် လှူဒါန်းခြင်း။ ဝိနည်းတော်လာ (ဩဝါဒါစရိယ)
(ပဉ္စက အင်္ဂုတ္တိုရ် ကကုဓသုတ်)