နိုင်ငံကျယ်ခြင်းအကြောင်း (၈) ပါး

၁။ စစ်၏ ခေါင်းမည်သော စစ်သူကြီးရှိသည်။
၂။ စစ်၏ မျက်စိမည်သော ဟူးရားတပ်ရှိသည်။
၃။ စစ်၏ နားမည်သော လိမ္မာသော သူလျှိုရှိသည်။
၄။ စစ်၏ အားမည်သော ဗိုလ်ပါများရှိသည်။
၅။ စစ်၏ ခံတွင်းမည်သော လိမ္မာသောတမန်ရှိသည်။
၆။ စစ်၏ အစွယ်မည်သော အမတ်သူရဲကောင်းရှိသည်။
၇။ စစ်၏ အခြေမည်သော ခြေသည် သူရဲကောင်းရှိသည်။
၈။ စစ်အင်္ဂါမည်သော မြင်းကောင်း ဆင်ကောင်း လက်နက်ကောင်းရှိသည်။