ပရမတ္ထတရား အပြား (၈၂) ပါး

၁။ စိတ်တရား (၁) ပါး။
၂။ စေတသိက်တရား (၅၂) ပါး
၃။ ရုပ်တရား (၂၈) ပါး
၄။ နိဗ္ဗာန်တရား (၁) ပါး
ပေါင်း (၈၂) ပါး။