ဝါစင်္ဂ (၈) ပါး

၁။ နာမ် = အမည်ခေါ်ဝေါ်သမျှတိုဖြစ်သည်။
၂။ နာမ်စား = အထက်ပါနာမ်၏ အစားသုံးသောစကား။
၃။ နာမဝိသေသန = နာမ်၏ အကြောင်းအရာကို ဖော်ပြသောစကား။
၄။ ကြိယာ = နာမ်၏ ပြုလုပ်ခြင်းကို ပြသောစကား။
၅။ ကြိယာဝိသေသန = ကြိယာ၏ ကြောင်းအရာကို ဖော်ပြသောစကား။
၆။ ဝိဘတ် = ဝေဖန်ပိုင်းခြားခြင်း။
၇။ သမ္ဗန္ဒ = ပုဒ်တို့ကို ဖြစ်စေ၊ ဝါကျတို့ကိုဖြစ်စေ ဆက်စပ်ခြင်း။
၈။ အာမေဍိတ် = ရုတ်တရက် ထွက်သောစကား။