မေထုန်မမှီဝဲအပ်သော မိန်းမမျိုး (၁၄) မျိုး

၁။ ဥတုလာနေသူ၊
၂။ အလိုမရှိသူ၊
၃။ ညစ်နွမ်းမသန့်စင်သူ၊
၄။ မချစ်ခင်သူ၊
၅။ ပြည့်တန်ဆာမ၊
၆။ အရွယ်ကြီးရင့်သူ၊
၇။ ရောဂါသည်မ၊
၈။ ကိုယ်အင်္ဂါချို့တဲ့သူ၊
၉။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မ၊
၁၀။ ရန်သူမ၊
၁၁။ အင်္ဂါဇာတ်၌ အနာရှိသူ၊
၁၂။ လင်ရှိသူ၊
၁၃။ မိဘစသော အစောင့်အရှောက်ရှိသူ၊
၁၄။ သီလရှင်မ။
ဤ (၁၄) ယောက်တို့သည် အချို့ကား ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေ၍ အချို့ကား ဘာသာတရားနှင့် လောကဝတ်ဥပဒေများက တားမြစ်၍ အပြစ်ရှိသည်။