မရောင့်ရဲနိုင်ခြင်း (၃) ပါး

၁။ မီးပုံကြီး။
၂။ သမုဒ္ဒရာ။
၃။ အလိုကြီးသူ။