ဘိသိက် (၇) ပါး

၁။ မုဒ္ဓါဘိသေက - ရွှေနန်းဥကင် ဖွင့်သော ဘိသိက်၊
၂။ ဥပရာဇာဘိသေက - အိမ်ရှေ့မင်းမြှောက်ခြင်း၊
၃။ မင်္ဂလာဘိသေက - ဆင်ဖြူအစရှိသော နန်းစည်းစိမ်ရခြင်း၊
၄။ မဟေသီဘိသေက - မိဖုရားမြှောက်သောအခါ၊
၅။ သီရိယာဘိသေက - ကျက်သရေတိုးစေရန် ပြုခြင်း၊
၆။ အာယုဒီဃာဘိသေက - အသက်ရှည်စေရန် ပြုခြင်း၊
၇။ ဇေယျာဘိသေက - စစ်ပွဲနိုင်သောအခါ ပြုခြင်း။