ဗျာဒိတ်ခံရာ အင်္ဂါ (၈) ပါး

၁။ မနုဿတ္တ = လူစင်စစ်ဖြစ်ရခြင်း။
၂။ လိင်္ဂသမ္ပတ္တိ = ယောက်ျားစင်စစ်ဖြစ်ရခြင်း။
၃။ ဟေတု = တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရခြင်း။
၄။ ပဗ္ဗဇ္ဇ = ရသေ့ရဟန်းဖြစ်ရခြင်း။
၅။ ဂုဏသမ္ပတ္တိ = ဈာန်သမာပတ်နှင့် ပြည့်စုံရခြင်း။
၆။ သတ္ထာရဒဿန = ဘုရားကို တွေ့ဆုံဖူးမြင်ရခြင်း။
၇။ အဓိကာဝရာ = ဘုရားဆုကို တောင်းယူခြင်း။
၈။ ဆန္ဒ = ဘုရားဖြစ်ရန် ဆန္ဒကြီးမားခြင်း။