မေထုန်ငယ် (၇) ပါး

၁။ မိန်းမများက ကိုယ်လက်ဆံထုံး သုံးသပ်ပေးသည်ကို သာယာခြင်း။
၂။ မိန်းမတို့နှင့် ရယ်မောကစား မြူးထူးပျော်ပါးခြင်း။
၃။ မိန်းမများအား စိမ်းစိမ်းစိုက်၍ ကြည့်ခြင်း။
၄။ မိန်းမတို့၏ အသံ၌ သာယာခြင်း။
၅။ မိမိပြုခဲ့ဘူးသော မေထုန်ကိစ္စ၌ အာရုံပြု၍ သာယာခြင်း။
၆။ သူတစ်ပါး ပြုဘူးသော မေထုန်ကိစ္စ၌ အာရုံပြု၍ သာယာခြင်း။
၇။ ဤသီလကြောင့် နတ်ရွာသုဂတိလားရပါစေသားဟု ဆုတောင်းခြင်း။
(၎င်း မေထုန်ငယ် (၇) ပါးကို အာရုံပြုမိသော် ဥပုသ်သီလပျက်၏။)
(ဝိနည်းတော်)