မဟာသယန ကံအင်္ဂါ (၃) ပါး

၁။ မြင့်သောနေရာ မြတ်သောနေရာလည်း ဖြစ်စေ။
၂။ ထိုနေရာ၌ ထိုင်ခြင်း အိပ်ခြင်း ပြုသည်လည်း ဖြစ်စေ။
၃။ မရူးသောသူလည်း ဖြစ်စေ။