နာခံတော်ကြီး အင်္ဂါ (၇) ပါး

၁။ အမှတ်အသား မြဲ၍ ကုန်စင်အောင် လျှောက်တတ်ခြင်း၊
၂။ စစ်ပွဲကို ကြည့်ရှုနားလည်ခြင်း၊
၃။ စကားချိုသာခြင်း၊
၄။ ဘာသာခြားစကား တတ်မြောက် ရေးသားနိုင်ခြင်း၊
၅။ သတိရှိခြင်း၊
၆။ ဝီရိယရှိခြင်း၊
၇။ စာစီစာကုံး အနှုန်းအဖွဲ့တတ်ခြင်း။