မေထုန်ကြောင့်ဖြစ်သော အပြစ် (၇) ပါး

၁။ မိမိ၏ တန်ခိုး ယုတ်လျော့ခြင်း၊
၂။ ပညာဉာဏ် ယုတ်လျော့ခြင်း၊
၃။ ခွန်အား ယုတ်လျော့ခြင်း၊
၄။ ကိုယ်လက် အသားအရေ ပူလောင်ခြင်း၊
၅။ အဆင်းအရောင် အသွေးအမွေး ပျက်စီးခြင်း၊
၆။ ကုတ်ဟီးချောင်းဆိုး အနာမျိုး တည်တတ်ခြင်း၊
၇။ ၉၆ ပါးရောဂါ ဝေဒနာလည်း အလွယ်တကူ ကပ်နိုင်ခြင်း။