သူတော်ကောင်းဥစ္စာ (၇) ပါး

၁။ သဒ္ဓါ - ရတနာသုံးပါး၌ ယုံကြည်ခြင်း၊ ကံ ကံ၏အကျိုးကို ယုံကြည်ခြင်း။
၂။ သီလ - ကိုယ်ကျင့်တရား စောင့်ထိန်း ကျင့်သုံးခြင်း။
၃။ သုတ - အကြားအမြင်ရှိခြင်း။
၄။ စာဂ - ပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်း။
၅။ ပညာ - ကောင်းစွာသိမြင်ခြင်း။
၆။ ဟိရီ- မကောင်းမှုကို ရှက်ခြင်း။
၇။ ဩတ္တပ္ပ - မကောင်းမှုမှ ကြောက်ခြင်း။