မိန်းမတို့၏ ဝါရ (၃) ပါး

၁။ ပူစပ်သော အရသာကို မစားမသောက်ခြင်း။
၂။ ခါးသော အရသာ။
၃။ ဖန်သော အရသာတို့ကို မစား မသောက်ခြင်း။