ဘောဇဉ် (၅) ပါး

၁။ ထမင်း။
၂။ မုယောဖြင့် လုပ်သောမုန့်။
၃။ မုန့်လုံး။
၄။ ငါး။
၅။ အမဲ။