လောကပလ္လင် (၆) မျိုး

၁။ အပရာဇိတ ပလ္လင် - မာရ်နတ်သားကို အောင်နိုင်သော မြတ်စွာဘုရားထိုင်တော်မူသော ပလ္လင်။
၂။ ကမာသနပလ္လင် -ဗြဟ္မာမင်းထိုင်သော ပလ္လင်။
၃။ ဒိဗ္ဗာသနပလ္လင် - သိကြားမင်းထိုသော ပလ္လင်။
၄။ ရာဇ ပလ္လင် - သမ္မုတိဘုရင်များ ထိုင်သော ပလ္လင်။
၅။ ဓမ္မာသန ပလ္လင် - တရားဟော ဓမ္မကထိကများ ထိုင်သော ပလ္လင်။
၆။ အဋ္ဍကရဏပလ္လင် - တရားသူကြီးများထိုင်သော ပလ္လင်။