ဝိနည်း (၅) ကျမ်း

၁။ ဘိက္ခုဝိဘင်း - ရဟန်းများကို ဝေဖန်၍ ဟောသောကျမ်း။
၂။ ဘိက္ခုနီဝိဘင်း - ရဟန်းမိန်းမများကို ဝေဖန်၍ ဟောသောကျမ်း။
၃။ မဟာဝါခန္ဓက - ကြီးသော၊ ရှည်သော သုတ်များပေါင်းစု၍ ဟောထားသောကျမ်း။
၄။ စူဠဝါ ခန္ဓက - ငယ်သော၊ တိုသော သုတ်များပေါင်းစု၍ ဟောထားသောကျမ်း။
၅။ ပရိဝါ - ကျန်ခဲ့သော အကြွင်း အကျန်များကို ပေါင်းစု၍ ဟောထားသောကျမ်း။
(ပထမသံဂါယနာတင်သော အစဉ်အားဖြင့် ခေါ်ဝေါ်သော ကျမ်းအမည်ဖြစ်၏။)

တစ်နည်း

၁။ ပါရာဇိကဏ် - သာသနာတော်မှ ရွေ့လျောခြင်းကို ဟောသောကျမ်း။
၂။ ပါစိတ်- အပြစ်နှင့် ဆိုင်ရာ အာပတ်များကို ဟောသောကျမ်း။
၃။ မဟာဝါ - ကြီးကျယ်သော အဆုံးအမကျမ်း။
၄။ စူဠဝါ - သေးငယ်သော အဆုံးအမကျမ်း။
၅။ ပရိဝါ - ကျန်ခဲ့သော အခြံအရံ အဆုံးအမကျမ်း။
(ကျမ်းအားဖြင့် ခေါ်ခြင်းသာ ဖြစ်၏)