နတ်စုတေခါနီး နိမိတ် (၅) မျိုး

၁။ နတ်ဝတ်တန်ဆာ ညှိုးနွမ်းခြင်း။
၂။ ပန်ဆင်ထားသော ပန်းများ ညှိုးနွမ်းခြင်း။
၃။ ရုပ်ရေအဆင်း မလှမပဖြစ်ခြင်း။
၄။ မျက်တောင်ခပ်ခြင်း။
၅။ လက်ကတီးကြားမှ ချွေးထွက်ခြင်း။
(ဣတိဝုတ်ပါဠိတော် ၄- စတုတ္ထဝဂ်၊ ၄- ပဉ္စပုဗ္ဗနိမိတ်သုတ်။

တစ်နည်း

၁။ နတ်ပန်းညှိုးခြင်း။
၂။ နတ်ဝတ်တန်ဆာညှိုးခြင်း။
၃။ နတ်ကိုယ်ရောင်ကိုယ်ဝါညှိုးခြင်း။
၄။ နတ်ပြည်၌ မပျော်မွေ့ခြင်း။
၅။ လက်ကတီးကြားမှ ချွေးယိုခြင်း။